ASTROLOJİDE EVLER

Astrolojide ev nedir?

 

Astrolojide 12 ev vardır ve bu evlerden her biri hayatın farklı bir alanını yönetir. Bu evler tıpkı 12’ye bölünmüş bir pastanın dilimleri gibi resmedilirler. Aynı zamanda bir duvar saatinin bölümlerine de benzetilebilirler fakat astrolojide bu evlerin ilerleyişleri saat yönünde değil saatin tam ters yönündedir. Gezegenler ve hareketlenmeler bu evlerden hangisine denk geliyorsa kişinin hayatında o alanda etkilenmeler görülür.

 

Evler Astrolojinin olmazsa olmazıdır ve mutlaka bilinmeleri gerekir. Evler sahne gezegen ve gökyüzündeki diğer cisimler de bu sahnenin oyuncuları gibidir. Evler arka planı ve mekanı yani olayın hayatımızın neresinde gerçekleştiğini gösterirken gökteki cisimler ve gezegenler de hayatımızda neyin gerçekleştiğine ışık tutar. Kısacası evler “nerede” sorusuna cevap verirken gezegenler hayatımızda “ne” sorusuna cevap verir. Her evin bir de ev sahibi vardır.  

 

Astroloji yorumu yapmadan önce asla unutulmaması gereken evler içinde gerçekleşenlerin anlık ya da değişken olabileceğidir. Bir gezegenin o evin içinde kalma süresi oldukça değişkendir. Bazı gezegenler hızlı bazıları yavaştır. Bir gezegen bir evde 1 saat de kalabilir aylarca da kalabilir. Yorum yapılırken astrolojinin bu değişken doğası da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Astrolojide evler esasında tıpkı coğrafya derslerinde gördüğümüz paraleller ve meridyenler gibi çizilmiş hayali çizgilerdir. Gökyüzüne baktığımızda elbette bu çizgileri görmeyiz. Fakat bu çizgiler astrolojiyi ve evleri daha iyi anlamamız için bize yardımcı olma amacıyla çizilmişlerdir.

 

Astrolojide evler çarkı ve Zodyak çarkı arasındaki fark:

 

Astolojideki evlerin bulunduğu çarkı Zodyak çarkıyla karıştırmayınız. Zodyak çarkı güneşin dünya çevresindeki 1 yıllık ekliptik yolculuğunu temel alırken astrolojideki ev çarkı dünyanın kendi çevresindeki 24 saatlik rotasyonunu temel almaktadır. Fakat bu iki tekerlek aslında birleştirilerek yorum yapılır. Fakat bu yorum 2 farklı şekilde yapılmalıdır. Birinci yorum gezegenin Zodyak çarkında denk geldiği burca etkisi, ikinci yorum ise bu gezegenin içinde bulunduğu eve etkisi. Yani az önce verdiğimiz sahne ve oyuncuları örnek alacak olursa astroloji hem sahneyi hem de oyuncuları yorumlar.

 

Bu iki çemberde burçlar ve gezegenler enerji ile yüklüdürler ve “nasıl” sorusuna cevap verirler. Evler ise tıpkı boş odacıklar gibidirler ve bu enerjilerin şekil aldığı ve anlam bulduğu hanelerdir. Kısacası bize bu enerjilerin ve olayların “nerede” yani hayatımızın hangi alanında etkili oldukları konusunda bilgi sunarlar.

 

Astrolojide birinci evden başlayarak her bir ev hayatın bir alanına ışık tutar ve ilerleme kaydeder. Doğum anında gezegenler ve burçlar bu evlerden hangisinin içinde bulunuyor ise astrolog yorumu buna bağlı yapacaktır. Astrolog yorumu yaparken bu gezegen ve burçların içinde bulunduğu evlerin hayatın hangi alanını temsil ettiğini, bu gezegenlerden gelen enerjileri ve birbirileriyle olan ilişkilerini göz önünde bulundurur ve kişinin hem karakteri hem de hayatı boyunca karşılaşabileceği engeller ve hayattan alacağı hediyelerle ilgili bilgi sunmaya çalışır.

 

Astrolojide evlerin önemi:

 

Astrolojide evler daha derin kişilik analizi ve yorum yapmak açısından oldukça önemlidir. Eğer evler olmasaydı sanki bütün akrepler aynı karaktere sahipmiş gibi bir yorumculuk benimsenmiş olurdu ve bu da kısıtlı bilgiye ulaşmamıza yol açardı. Ya da evler olmasaydı tek düze yorumculukla yetinmek zorunda kalırdık.

 

Astrolojide evler insan hayatının tüm alanlarının sembolik bir biçimde ele alınmasıdır. Bu evleri sürekli gezegenler ziyaret ederler ve ziyaret ettikleri evlerde yani o evin temsil ettiği alanda kişinin hayatında etkide ve bazen geçici değişikliklere yol açarlar. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak astrolojide savaş tanrısı kabul edilen mars bizim burcumuzu ziyaret ettiğinde kavgacı oluruz. Bu gezegen yine astrolojide ilişkiyi temsil eden eve girdiğinde ilişkide çatışmalar ya da kavgalar yaşamamız mümkündür. Fakat mars o evi terk ettiğinde bu kavgacı eğilimlerimizden uzaklaşırız.

 

Astrolojide evler, gezegenler ve burçlar birbirinden oldukça farklıdır. Yorumda bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Asla unutmayın, astrolojide evler gezegenler, elementler ya da burçlar gibi enerji yüklü değillerdir. Onlar tıpkı boş haneler ve kutucular gibilerdir ve hayatın sadece bir alanını temsil ederler. Sadece bir gezegen tarafından ziyaret edildiklerinde anlam bulurlar. Kısacası astrolojide evler tüm bu sözü geçen enerjilerin kendini ifade ettiği yerlerdir.

 

Bir gezegen bir evi ziyaret ettiğinde o ev o gezegenin enerjisiyle dolar. Astrologlar yorumu yaparken o gezegenin enerjisinin ziyaret ettiği eve nasıl bir etki yapacağı konusunda tahminlerde bulunurlar. Hatta bazı astrologlar bu evlerin hayatımızda temsil ettiği alanlara dair nasıl tepkiler vermemiz ve ne yapmamız gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunurlar.

 

Astrolojide evlerin birbirileriyle olan ilişkisi:

 

Tıpkı burçlar ve elementler gibi astrolojide evlerin de birbiriyle ilişkisi ve zıtlıkları vardır. Her evin tam karşısına düşen ev tam zıttıdır. Örneğin 1 numaralı ev kişinin benliğini ve ta kendisini temsil ederken tam karşısına düşen 7. Ev ise diğerleri yani kişinin kendi haricinde tanıştığı ve ilişki içinde bulunduğu tüm ruhları temsil eder. Astrolojide ilk 6 ev kişisel evler olarak olarak nitelendirilirken diğer 6 ev kişilerarası evler olarak görülür.

ASTROLOJİDE ONİKİNCİ EV

ASTROLOJİDE SEKİZİNCİ EV

ASTROLOJİDE DÖRDÜNCÜ EV

ASTROLOJİDE ONBİRİNCİ EV

ASTROLOJİDE YEDİNCİ EV

ASTROLOJİDE ÜÇÜNCÜ EV

ASTROLOJİDE ONUNCU EV

ASTROLOJİDE ALTINCI EV

ASTROLOJİDE BİRİNCİ EV

ASTROLOJİDE DOKUZUNCU EV

ASTROLOJİDE BEŞİNCİ EV

ASTROLOJİDE İKİNCİ EV

Astrozia.com bir eğlence sitesidir. Sitedeki yazılar astroloji, burçlar, tarot sembolizmi, numeroloji, psikanaliz, rüya tabiri araştırmaları ve yazarın hislerini birleştirerek bütünsel yorumculuk anlayışına göre yazılmıştır.

 

Site kurucusu ve yazarı: Özlem Uçar

 

Bu sitenin yapımında esinlenen yardımcı kaynaklar:

 

Tarot Diva, by Sasha Graham

The Astrology Bible, by Judy Hall

The Ultimate Astrologer - By Nicholas Campion

The everything TAROT BOOK, by Skye Alexander

ENCYCLOPEDIA OF NUMEROLOGY - By Dr. M. KATAKKAR

Sigmund Freud - The Interpretation of Dreams, translated by Joyce Crick

The Dreamcatcher an A-Z guide to your dreams and what they mean By Philip Clucas

The Complete Idiot's Guide - Interpreting Your Dreams by MARCI PLISKIN and SHARI L. JUST Ph.D

The Dream Dictionary from A to Z (The ultimate a-z to interpret the secrets of your dreams) - Theresa Cheung

 

Bu sitede yazılanların tüm hakları Astrozia.com tarafından saklıdır. İzinsiz kullanılması, kopyalanması ya da yayınlanması kesinlikle yasaktır.