ASTROLOJİDE GEZEGENLER

Astrolojide gezegenler

Gezegenler astrolojinin yapı taşlarıdır. Birçok astrolog gezegenlerin insan dürtülerini yönettiğine ve dünyaya gönderdikleri enerjiler aracılığıyla insan duygu, düşünce ve davranışlarına dolayısıyla kişinin hayatı üzerinde etkili olduklarına inanırlar. Gökyüzü hiçbir zaman aynı haritaya sahip değildir ve her gün farklı gezegenler farklı açılara denk gelerek farklı enerjiler oluşturmaktadırlar. Astroloji ise bu enerjilerin insan davranışları ve dolayısıyla insan hayatına etkilerinin yorumlanmasından başka bir şey değildir.

 

Astrolojiye göre insan izole bir varlık değil tam tersine içinde yaşadığı kainatın ve bu kainat içindeki yüce sistemin bir parçasıdır ve farkında olmasa da bu sistemden etkilenmektedir. İnsan sadece bu yüce kainat sistemine değil diğer insanlara ve onların bilinçaltı ile de bağlantı içerisinde bir yaşam sürmektedir. Her nasıl güneş sistemindeki tüm gezegenler dünya ile birlikte güneşin çevresinde dönmekte ve biz düzen ile hareket etmekse ise kainattaki tüm mikro organizmalar arasında da insan beyninin idrak edemeyeceği kadar güçlü bir ilişki ve bağlantı bulunmaktadır. İnsan ve insan davranışlarını daha iyi  anlayabilmek ve yorumlayabilmek için bu yüce sisteme bir bütün olarak bakmak gerekmektedir.

Göz yüzünde milyarlarca gezegen ve yıldız olmasına rağmen astroloji sadece 10 gezegeni esas alır ve Güneş bir gezegen sayılmasa da astroloji güneşi de bir gezegen olarak ele alır. Bu on gezegenin kişilik özellikleri ve yaydıkları enerjiler insan ruhuna ve davranışlarına güçlü etkilerde bulunabilirler. Örneğin, bazen kavgacı bazen neşeli ya da bazen şanslı ya da şanssız olmamız astrolojiye göre gökyüzündeki bu gezegenlerin etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Astrolojide her burcun bir gezegeni vardır ve her burç gezegeninden çok belirgin kişilik özellikleri alır. Fakat bir burç sadece gezegeninin kişilik özelliklerinden ibaret değildir. Yine ge o burcun gezegeni burcun yorumlanmasında oldukça önemlidir. Astrolojiyi ve burçları derinden öğrenmek ve anlamak isteyen kişi için gezegenler olmazsa olmaz yapı taşlarıdır. Gezegenleri anlamayan kişi astrolojiyi hiçbir zaman anlayamaz.

 

Astrolojide evler “nerede” sorusuna cevap verirken gezegenler “ne” sorusuna  cevap verirler. Bir başka deyişle astrolojide evler tıpkı boş kutucuklar ya da odacıklar gibidir ve her biri hayatın bir alanını temsil eder. Fakat gezegenler olmadan bu evler enerjisiz içi boş kutucuklar gibidir ve yorum o evin içine hangi gezegenin geldiğine bakılarak yapılır. Bir evin içinde hiçbir gezegen ya da hareketlilik yok ise astrolojiye göre hayatın o alanında kayda değer bir bilgi ya da hareketlenme de yoktur. Fakat o evin içerisine bir ya da birden fazla gezegen denk geliyor ise yorumda o eve mutlaka odaklanmak gerekir.

Astrolojiye göre her insan farklıdır ve hiçbir insan bir diğerinin kopyası değildir. Her ne kadar astrolojide  12 burç olsa da bu burçlar da sahip oldukları bireysel farklılıklar ve gezegen etkilerinden dolayı birbirinden çok farklı kişiliklere ayrılırlar. Eğer gezegenler ve astrolojide evler olmasa idi belki bütün akrep burçları ya da bütün boğa burçları tamamen aynı kişiliğe sahip olurlardı. İşte astrolojide evler ve bu evlerin içindeki gezegen yerleşimleri bu bireysel farklılıkları daha iyi açıklamak ve yorumlamak açısından önem taşırlar.

 

Astrolojide gezegenler insan hayatını nasıl etkiler?

Bir çoğumuz gezegenlerin dünyadan bu kadar uzak olmasına ve dünyanın çekim kuvvetinin bile çok uzağında kalmasına rağmen insan hayatına etkide bulunmasını imkansız görebiliriz. Ve birçok insan sadece gözüyle gördüğüne inanmaktadır ve gezegenlerin insanları etkilemek için çok uzak olduğunu düşünmektedirler. Fakat astrolojide işler bu şekilde yürümez. Çünkü tüm bu gezegenler bir sistemin parçasıdır ve hepsi bir ahenk ve uyum içerisinde birbirleri ile bağlantılıdırlar.

Astrolojinin öne sürdüğü bu bağlantıyı daha iyi anlamanın en iyi yolu bu bağlantı ve gezegen ilişkilerini anlamaktan geçer. Örneğin bahsi geçen bu gezegenler her ne kadar farklı zamanlarda birbirlerinden uzaklaşır ya da birbirlerine yaklaşıyor ya da farklı açılardan beliriyor olsalar da hiçbir zaman güneş sisteminden uzaklaşıp gitmezler. Bunun sebebi güneş sisteminin bir parçası olmalarıdır. Hepsi bir ahenk içinde güneşe bağlı bir şekilde dönmekte ve aynı sisteme bağlı hareket etmektedirler.

Eğer astrolojiye inanmayanların tek gerekçesi bu gezegenlerin dünyaya uzaklığı ise Marsa gönderilen araçlardan dünyaya atılan fotoğraflar bu insanların tezini çürütmelidir. Çünkü insan yapımı bir cihaz bile dünya ile iletişim kurabiliyor ise elbette bu gezegen de enerjisini dünyaya gönderebiliyordur. Gezegenlerden gelen bu enerjiler 5 duyu organı ile hissedilmediklerinden dolayı astrolojiye inanmayan birçok kişi bu enerjileri yok saymaktadırlar.

Bu gezegenlerin dünyaya etkilerine bir iki örnek verecek olursak ay dünyaya en yakın gezegendir ve bu yüzden duygularımızı yönetir. Ayın çekimi bazen o kadar güçlüdür ki biz bunu hissetmesek bile ay ve güneşin konumlarındaki değişimlerden dolayı denizde gel-git oluşur. Yine biz hissetmesek de Jüpiterin güneş sistemindeki yüksek çekim gücü birçok göktaşını kendisine çekerek bu gök cisimlerinin dünyaya çarpmalarına engel olur. Jüpiterin astrolojide koruyucu gezegen olmasının sebebi ise bizi bu gök cisimlerinden korumasıdır.

İnsan beyninin gücü ve kainat ile bağlantısı:

Bazı bilimsel araştırmalar insan beyninin fiziksel alemin en hızlı seyahat edebilen objesi olan ışıktan çok daha hızlı hareket ettiğini bulmuştur. Örneğin dünya ile güneş arasındaki mesafe ışık yılı olarak ölçüldüğünde 8 dakikadır yani aslında dünyaya varan güneş ışınları 8 dakika önce yola çıkmış güneş ışınlarıdır. Fakat düşünce hızı bu hızın çok daha ilerisinde hareket etmektedir ve insanın hayatına çok büyük ölçüde etkilerde bulunur. İnsan beyni bu enerjileri aldığından çok daha hızlı bir şekilde hayatı hakkında kararlar verebilir ve hayatını çok daha hızlı değiştirebilir.

İnsan duygu ve düşünceleri dünya dışındaki gözümüzle görmediğimiz fakat enerjisini hissettiğimiz gezegenlerden etkilenir fakat her insan hayata dair verdiği her kararı özgür iradesiyle vermektedir. Örneğin, astrolojide savaş tanrısı olarak bilinen marsın enerjisinin dünyada baskın olduğu zamanlarda insanlar daha kavgacı tavırlar sergileyebilirler. Fakat yine de kavga ya da çatışmalar konusundaki kararı verecek olan bireyin kendisidir. Astroloji bize sadece olasılıklardan ve eğilimli olabileceğimiz durumlardan bahseder.

İnsan beyninin astroloji ve gezegenlere bağlantısı hakkında not etmeğe değer bir gerçek de gezegenlerin bizi hiçbir şeye zorlayamayacağıdır. Mitolojide savaş tanrısı marsın etkisinde fazla kaldığımız zaman daha kırıcı ve kavgacı tavırlar sergilemeye meyilli oluruz fakat bu durumdan asla marsı suçlayamayız. Gezegenlerden gelen bu enerjiler sadece dürtülerimizi yönetir fakat  insan yine de davranışlarından ve verdiği tüm kararlardan sorumludur.

Her gezegen hayatın farklı bir bileşenini oluşturur ve dünyaya yaydığı enerji farklıdır. Dünya üzerinde güneşin enerjisi ile marsın enerjisi asla aynı hissedilmez. Yine buna benzer Jupiterden gelen  enerji de asla plutonun enerjisiyle benzeşmez. Bu enerjiler farkında olamasak da bizi bir şeyleri yapmaya ve karar vermeye adeta iter. Hangi gezegenin nasıl bir enerjiye sahip olduğunu ve hayatın hangi bileşeniyle ilgili olduğunu öğrenmek için bu gezegenleri çok iyi çalışmamız gerekir.

ASTROLOJİDE MARS

ASTROLOJİDE NEPTÜN

ASTROLOJİDE SATÜRN

ASTROLOJİDE AY

ASTROLOJİDE JÜPİTER

ASTROLOJİDE MERKÜR

ASTROLOJİDE VENÜS

ASTROLOJİDE URANÜS

ASTROLOJİDE PLUTO

ASTROLOJİDE GÜNEŞ

Astrozia.com bir eğlence sitesidir. Sitedeki yazılar astroloji, burçlar, tarot sembolizmi, numeroloji, psikanaliz, rüya tabiri araştırmaları ve yazarın hislerini birleştirerek bütünsel yorumculuk anlayışına göre yazılmıştır.

 

Site kurucusu ve yazarı: Özlem Uçar

 

Bu sitenin yapımında esinlenen yardımcı kaynaklar:

 

Tarot Diva, by Sasha Graham

The Astrology Bible, by Judy Hall

The Ultimate Astrologer - By Nicholas Campion

The everything TAROT BOOK, by Skye Alexander

ENCYCLOPEDIA OF NUMEROLOGY - By Dr. M. KATAKKAR

Sigmund Freud - The Interpretation of Dreams, translated by Joyce Crick

The Dreamcatcher an A-Z guide to your dreams and what they mean By Philip Clucas

The Complete Idiot's Guide - Interpreting Your Dreams by MARCI PLISKIN and SHARI L. JUST Ph.D

The Dream Dictionary from A to Z (The ultimate a-z to interpret the secrets of your dreams) - Theresa Cheung

 

Bu sitede yazılanların tüm hakları Astrozia.com tarafından saklıdır. İzinsiz kullanılması, kopyalanması ya da yayınlanması kesinlikle yasaktır.