top of page

Aslan burcu erkeği diğer burçlarla uyumu

woman24.png

Zodyaktaki “en zor burç” ünvanlı aslan burcu erkeği en iyi uyumu kendisi gibi ateş grubundan aslan, koç ve yay burcu ile yaşar. Bunun dışında hava grubundan ikizler, kova ve terazi ile de uyumu olabilir. Fakat aslan erkeği su grubu burçları olan akrep, balık ve yengeçle uyuşabilmek için çok çaba göstermelidir. Bunun sebebi suyun ateşi nötrleştirici bir element olmasıdır.


Aslan burcu erkeği her ne kadar kendisi gibi ateş grubundan olan aslan, koç ve yay burcu ile aynı dünyaların insanı olmasından dolayı iyi anlaşabilse de ateş elementinin fazlalığı bazen öfke patlaması ve bu patlamanın sonunda tehlikeli sonuçlar almaya sebep olabilir. Ateş-ateş kombinasyonunda o kadar yüksek enerji vardır ki bu kadar enerji yanlış kullanılırsa sonu felakettir. Her ikisi de sinirli ve kavgacı olduklarında biri alttan almayı öğrenirse bu ikili uzun vadeli ilişki ya da dostluk kurabilirler. Aksi taktirde çok uyumlu olmalarına rağmen ani bir öfke patlamasına ilişki ya da arkadaşlıklarını feda edebilirler.

Aslanın uyum sağlayamadığı su grubu burçlar akrep, balık ve yengeç ise onunla aynı dünyanın insanları değildir ve bazen birbirlerini anlayamaz ya da hayata aynı açıdan bakamazlar. Fakat ateş-ateş kombinasyonunda bahsedilen bu öfke patlaması sorunu bu iki grubun etkileşiminde olmaz. Çünkü, su daima ateşi dindirici etkiye sahiptir ve onun aşırıya kaçan enerjisini her zaman alabilecek güçte bir elementtir. Aslan burcu erkeğinin su grubundan bir kadınla iletişiminde mutlaka enerjisini sınırlandıran bu baskıyı hissedecektir. Bu durum onu bazen boğar bazen dizginler. Dolayısıyla uyumsuz elementler olmalarına rağmen birbirlerini tanıdıkları ve anladıkları zaman yine de uzun süreli ilişki yaşayabilirler.


Aslan burcu erkeğinin hava grubu kadınları ikizler, kova ve terazi burçlarına gelince bu burçlar daima onun enerjisini arttırır ve ona iyi gelir. Aslanın bu burçlarla etkileşiminde gözümüze çarpan her iki elementin de hız uyumudur. Zodyakta iki hızlı element vardır bunlar ateş ve havadır. İki yavaş element ise toprak ve sudur. Dolayısıyla aslan burcu erkeği kendisi gibi ateş ya da diğer hızlı element olan hava grubundan bir kadınla ilişki yaşarsa o kadın onun yaşam yolculuğundaki ani yön değişimlerine ayak uydurabilecektir. Aslan "hadi, şimdi" dediğinde diğer bir ateş buna asla “henüz zamanı değil” cevabı vermez. Aslan burcu erkeğinin toprak ya da su grubundan kadınlarla olan ilişkilerinde onların yaşam hızına uymayı öğrenirse bu gruplarla da uzun vadeli ilişkiler yaşayabilir.

Aslan burcunun tüm bu element etkileşimlerinin yanı sıra diğer burçlarla bir de gezegen etkileşimi vardır. Aslanın gezegeni güneş içinde bulunduğumuz gezegen sisteminin en ağır ve çekim kuvveti en yüksek olanıdır. Buradan da tahmin edebileceğiniz gibi bir aslan burcu erkeğinin çekici olmak sorunu yoktur. Aslan burcu erkeği istemese de her burcun kadınını kendine mıknatıs gibi çeker. Aslan burcu zodyaktaki tüm burçlar içinde bu özelliğe sahip tek burçtur. Çünkü zodyaktaki bütün burçların gezegenleri aslanın gezegeninin etrafında dönerler.


Aslanın astrolojik değeri güneş onu sadece çekici yapmamış aynı zamanda kontrolcü ve benmerkezci olmasını sağlamıştır. Her nasıl güneş zodyakta hiçbir gezegenin çevresinde dönmüyor ise aslan da aslında hiçbir burca uyum sağlamaz, sağlayamaz. Onun bu “zor erkek” lakabı güneşin ona verdiği benmerkezci karakteristik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Zodyakta aslanın uyabileceği bir burç yoktur, bütün burçlar kendini aslana uydurmak zorundadır. Dolayısıyla aslan burcuyla ilişki yaşamak zordur ve onunla ilişki yaşamak isteyen diğer burç mensubu onun bu tabiatını çok iyi tanımalı ve kabul etmelidir.


Aslan kendisi gibi ateş grubu olanlarla element uyumu yaşasa da kendisi gibi başka bir benmerkezci aslanla ilişkisinde birbirlerini hizaya getirme sorunları yaşayabilirler. İlişkide farklı yönlerde hareket etmek istediklerinde ya da fikir ayrılığı yaşadıklarında işleri çok zor olacaktır. Çünkü her iki aslan da yaşamın kendi ekseni etrafında dönmesine o kadar alışmıştır ki asla başka bir eksende hareket edemez. Aynı dünyanın insanları olmaları çok fazla fikir ayrılığı yaşamamaları için rahatlatıcı bir etki olsa da yaşam yolculuklarında bazen bir kez fikir ayrılığına düşmeleri bile ilişkilerini sonu olabilir.

Aslanın koç ile ilişkisinde de element uyumu olsa da bağımsız koç bazen alıp başını gitmek isteyebilir. Aslan burcu erkeği onun koluna takıp götüreceği erkeklerden değildir ve asla o erkek olmayacaktır da. Eğer koç aslana ideallerinden daha çok bağlı ise ilişkilerinin rayına oturma şansı vardır. Tüm bunların yanı sıra koç yaşam yolculuğunda sürekli farklı yönlerde ilerlemek isteyen ve karar değiştiren bir burçtur ve asla baskı altına alınmayı kabul etmez. Aslan ise koçu kendi ekseni etrafında döndürmek konusunda oldukça baskıcıdır. Eğer koç onun bu baskısına dayanabilirse ilişki uzun sürebilir.


Aslan burcu erkeğinin asla uyamaz dediği su grubu kadınlarından akrep, yengeç ve balık burçlarına gelince, evet bu grubun kadınları element boyutunda aslanın enerjisini nötrleştirecektir. Fakat aslan burcu erkeğinin asla su grubu kadınlarını kontrol altına alma sorunu olmaz. Yine de bu elementle girdiği ilişkilerde kadınların onun hızına yetişmeyi öğrenmesi gerekecektir. Ani değişimleri ve ani yön sapmalarını sevmeyen bu grubun burçları aslan burcu erkeğinin aniden “hadi yön değiştirelim” önerisine kendilerini alıştırmaları ve onunla aynı hızda hareket etmeyi öğrenmeleri gerekir.

YORUMLAR

bottom of page