top of page

Aslan burcu kadını hangi burçlarla anlaşır?

woman24.png

Aslan burcu kadınının anlaştığı burçlar

Aslan burcu kadını bir ateş unsuru olarak kendisi gibi ateş olan diğer burçlarla (koç, aslan, yay) aynı dünyaların insanıdır ve enerjik bir ilişki yaşayabilir. Fakat bu burçların hepsinde çok fazla ateş var ve ateşin aşırısı her zaman büyük öfke patlamalarına yol açabilir. Ateşi dindirici unsur sudur ve suyun azlığı bir ilişkide ani çatlamalara sebep verebilir. Ateş elementi aynı zamanda aşırı dürtüsel ve yön verici bir elementtir ve Aslan burcu kadını bu burçlarla olan ilişkisinde “patron kim” savaşına girerse ani ayrılıklar yaşayabilir.


Ateş-ateş uyumunda aşırı hız ve dürtüsellik var. Hayatı hızlı yaşarlar ve sürekli zirvede gezerler. Bu ortaklıklar tamamen ateşli tutkulu olduğu gibi sabırsızdırlar da. Söz konusu ateş kendisi gibi bir Aslan ise bu iki burcun liderlik savaşına girmesi bir ev içinde havai fişekler patlatmak gibi etki yaratabilir. Aslan burcu kadınının Koç ile girdiği liderlik savaşının kazananı her zaman Aslan kadını olur. Sonuçta aslan aslandır Koç ise bir kuzudur ve her zaman hizaya gelir. Aslanın ateş enerjisi Yay burcunun ateş enerjisiyle birleştiğinde istikameti belli olan yay her zaman gideceği istikameti seçecektir.

Aslan burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar

Aslan burcu kadınının su grubu burçlarıyla (yengeç, akrep, balık) ilişkisi biraz daha problematiktir. Sonuçta bu iki element birbirine zıt. Ateşe su atarsanız onun enerjisini yalnızca nötrleştirecektir. Bir Aslan burcu kadını her ne kadar su burçlarıyla zıt olsa da bu burçlar onu dengelemek konusunda oldukça iyi olabilirler fakat aslanın ruhuna göre çok hafif kalırlar. Aslanın herhangi bir su grubu burcuyla girdiği ilişkide ipleri elinde tutan her zaman Aslandır. Su grubu burçları yalnızca Aslanın liderlik şemsiyesi altında onun takipçileri olan burçlardır. Eninde sonunda aslanın dediği olur.


Bununla beraber, su elementi burçları balık, yengeç ve akrep daima duygusal alemleri odaklı burçlardır ve hep biz derler. Su burçları duygusal alemlerinden beslenirken Aslan egosundan beslenir. Aslan her zaman “ben” odaklıdır. Su elementi burçları konfor ve güvenliği ilişkinin duygusallığında ararken Aslan için su elementi biraz fazla “boğucu” olabilir. Aslanın yaydığı sıcaklık ve enerji ise bu burçlar için “biraz fazla ısı” anlamına gelebilir ve Aslanın hızına uyum sağlamakta zorlanabilirler. Yine de karşılıklı anlayış ve bireysel farklılıkların farkında olarak yaşadıklarında uzun vadeli ilişkileri olabilir (eğer ipleri aslanın eline verme şartını kabul ederlerse).

Aslan burcu kadınının en iyi anlaşabildiği burçlar

Aslanın en hoş ve dengeli birliktelik yaşayacağı burçlar hava elementi burçlarıdır (terazi, kova, ikizler). Bu burçlar bir ateş elementi burcunun iç işleyişini çok iyi anlar. Örneğin Terazi, hem bir hava elementi burcu olarak Aslan burcu kadınını anlar hem de gezegeni Venüs’ün sıcaklığı onu Aslanın gezegeni Güneşi sıcaklığı karşısında dayanıklı kılar. Bu ikili harika dengeli romantizm ilişkisi yaşayabilirler. Egoist tavırlar sergileme yoluna gidebilen Aslan burcu kadını bir Terazi erkeğinin barışçılığı karşısında şaşkına dönebilir. Yaşamının her alanında denge arzulayan ve aşırılardan kaçan bir Terazi burcu erkeği Aslan burcu kadınının ihtişamını yatıştıracak ve dengeleyecek tek burçtur. Her şeyin en iyisini ve en yüksekte olanını arzulayan Aslan burcu kadını bir Terazi ile birleştiğinde çok fazla yüksekte uçuyorsa biraz alçalmayı öğrenir.


Aslan burcu kadını bir İkizler erkeği ile birleştiğinde gezegensel etkiler gereği çok güzel iletişim kurar. Aslan, Güneş (Benlik) ve İkizler Merkür Gezegeni (İletişim) tarafından yönetilir. Bu burçların her ikisi de gezegensel etkileri benzer olduğundan iletişimde yeteneklidir fakat kendilerini ifade etme konusunda farklı yaklaşımlara sahipler. Ateşli tartışmalar da olabilir, ancak İkizler bunu eğlenceli ve zihinsel bir oyuna çevirebilir. Aynı zamanda İkizler bir hava Aslan ise ateş burcudur. Hava ateşi besler ve sinsice yönlendirir. Bir Aslan burcu kadını İkizler burcu erkeği ilişkisinde yönetildiğini fark etmese bile gizlice yönetilebilir.

Aslan burcu kadını burç uyumları

Aslan burcunun İkizlerle iletişimi oldukça yayılmacı olabilir. Sonuçta hava ateşi besler, yönlendirir ve yangının yayılmasına yardımcı olur. Aslan burcu kadını bir İkizler erkeğiyle ilişkisinde içindeki potansiyeli keşfederek bu potansiyeli büyütebilir. İkizlerin entelektüel zekası Aslan burcuna her zaman ilham verecek ve onun fikirlerini beslemesine faydalı olacaktır. Aynı zamanda Aslan bir lider burç olarak diğer burçlarla lider koltuğu savaşına girecektir fakat İkizlerin hiçbir zaman o koltukta gözü olmayacak. İkizler ipleri aslanın eline verirken mutlu olabilir ve oldukça esnek ve değişken bir burç olarak değişimlere her zaman açıktır.

YORUMLAR

bottom of page