top of page

Koç burcu kadını diğer burçlarla uyumu

woman24.png

Koç burcu zodyak çemberinde karşımıza çıkan ilk burçtur. Bu burcun elementi ateş gezegeni marstır. Koç burcu kadınına uyumlu ve uyumsuz burç araştırması yapabilmek için öncelikle diğer burçların bu element ve gezegenle olan uyumuna bakmamız gerekir.


Koç burcu kadını öncelikle zodyakta en yüksek enerjiye sahip en hızlı burçtur. Dolayısıyla hız sorunu yaşamayacağı burçlarla daha uyumlu ilişkiler kurabilir. Koç kadını hızlı düşünür, hızlı hareket eder ve değişime de hızlı adapte olur. Onunla uyumlu bir ilişki yaşamak isteyen partner öncelikle onun sahip olduğu bu yaşam hızına uyum sağlamayı bilmelidir.


Koç burcunun vücutta yöneticisi olduğu organ kafadır. Dolayısıyla onun bu yaşam hızı daha çok düşünsel faaliyetleri kapsar. Koç burcu kadını ani karar verir, aniden yerinden kalkar ve bir işe aniden başlar. Zodyakta koç burcuna hız bakımından uyum sağlayabilecek bir burç da ikizler burcudur. Fakat ikizlerin yöneticisi olduğu organ ellerdir. Bir başka deyişle, ikizlerin hızı koç gibi düşünsel olmamakla beraber sadece elleriyle yaptığı işlerde ve mesleki konularda oldukça hızlı bir burçtur. Koç burcu kadını yine kendisi gibi bir koç burcu erkeğiyle da bu hız sorununu yaşamaz. Fakat asla unutulmamalıdır ki her iki koç da özgürlüğüne aşırı derecede düşkündür ve bir yönde hareket etmek istediklerinde onları kimse tutamaz. Eğer her iki koçun da hareket etmek istediği yön farklı bir yön ise bu hareketin sonu ayrılık olabilir.

Liderlik vasıfları en yüksek burç koçtur fakat zodyakta öyle bir burç vardır ki gizli çekimiyle koç burcu kadınını hatta tüm burçları himayesi altına alabilir. Bu burç tahmin edebileceğiniz gibi aslan burcudur. Aslan, astrolojik değeri içinde bulunduğumuz gezegen sistemindeki en ağır ve çekimi en yüksek vücuttur. Bu gezegen sisteminde her şey güneşin çevresinde dönmek zorundadır. Güneş sadece tüm gezegenleri kontrolü ve çekimi altında tutan ve kendi düzenine uyduran vücuttur. Aslanın kişiliğine bu durum kontrolcü ve organizatör olmak olarak yansımıştır. Koç burcu kadınının gezegeni marstır ve mars güneşin çevresinde dönen ve onun düzenine uymak zorunda olan gezegenlerden sadece bir tanesidir. Dolayısıyla, her ne kadar koç burcu kadını “beni kimse yönetemez, yönlendiremez” diye iddialı konuşsa da günün birinde bir aslan burcu erkeğinin himayesi altına girme ihtimali oldukça yüksektir.


Zodyakta öyle bir burç vardır ki yavaş, uyuşuk ve en sabırlı burç olmasıyla bilinir. Bu burç balıktır. Koç kadını balık erkeği ilişkisi söz konusu olduğunda üzülerek söyleyelim ki biraz zor ve uyumsuz bir ilişki olma ihtimali yüksektir. Koç burcu kadını “hadi şimdi” derken balık “henüz zamanı değil” der. Koç kadını değişime hemen ayak uydururken balık bir önceki sistemin etkisinden çok daha geç çıkar. Balığın aşırı duygusallık okyanusunda koç kadını boğulabilir. Asla unutulmaması gereken bir başka uyumsuzluk da koçun ateş balığın ise su olduğudur. Ateşe su attığımızda ateş söner ve bu iki burç aslında birbirine iyi gelmekten çok birbirinin enerjisini tüketirler. Yine de biraz üzerinde çalışır ve birbirlerini anlayabilirlerse ilişki yaşamaları çok da imkansız değildir. Fakat ani değişimleriyle ünlü koç burcu kadınının bir gün aniden çekip gitmesi ihtimali de oldukça yüksektir.

Koç burcunun diğer burçlarla uyumunda bir dikkat edilmesi gereken de gezegen uyumu olmalıdır. Koçu yöneten gezegen marstır ve astrolojide marsın tam zıttı olan gezegen ise venüs gezegenidir. Mars-venüs arasında karşı koyulamaz bir gizli çekim bulunur. Dolayısıyla koç burcu kadını terazi ve boğa erkeklerine doğuştan zaaflı yaratılmıştır. Yine kendi gezegeni olan marsta da ona çekici ve gizemli gelen bir şeyler vardır. Bu yüzden koç burcu ve akrep burcu erkeklerini de çekici bulabilir. Fakat zodyaktaki tüm burçları en çok çeken bir astrolojik değer vardır ki o da güneştir. Güneşin çekimine hiçbir gezegen karşı koyamayacağı gibi koç da karşı koyamaz. Bu yüzden koç burcu kadınının aslan erkeğine daima zaafı vardır. Aslanın sadece çekimine kapılmakla kalmayan koç aynı zamanda onun gizli yönetiminin ve kontrolünün de altına girer.

YORUMLAR

bottom of page