top of page

Kova burcu erkeği genel özellikleri

woman24.png

Kova burcu erkeği oldukça liberal, bağımsız ve özgürlüğüne düşkündür. Her daim yeni fikirlere açık ve geleneksel olan her şeyin uzağındadır. Ne de olsa o bir Satürnlü. Alışılmış olanı yıkmak ve onun yerine daha güncel ve yeni olanı koymak için biçilmiş kaftandır. Bu yenilikçi çocuk çoğu zaman dünyayı değiştirecek bir fikrin fikir babası olarak tanıdığımız bir şahıs olarak karşımıza çıkar.


Kova burcu erkeğinin yaşam mottosu “dünyayı daha iyi bir yer haline getir”. Bu yüzden yaptığı şeyleri yalnızca kendi için değil gezegen için yapmak ister. Parlak fikirlerin insanıdır. Alışılmış olandan bağımsız yeni bir sistem kurma konusunda ondan iyisi olamaz. O zaman onun Koç burcundan ne farkı var diyebilirsiniz. Onun Koç burcundan büyük bir farkı var. Koç burcu daha önce kimsenin aklına gelmemiş fikirlerin çocuğuyken Kova eski sistemin devamı fakat ondan bağımsız daha güncel ve zamana uygun fikirlerle ortaya çıkar.

Kova su taşıyıcısı bir burç değildir. Bu yüzden duygusal alemi tarafından yönetilmez. Serebral Kovanın boyutu zihinsel boyut. Bu boyutta dolaşır, bu boyutta yolculuk eder. Onun yaşamı sürekli yolculuk halindedir, fakat onun yolculukları sürekli zihinsel durum değişimleri olarak karşımıza çıkar. Eğer bir toprak elementi burcundan bahsediyor olsaydı belki de kara yolu seyahatleri söz konusu olabilirdi. Fakat bir hava grubunun “seyahat” olarak adlandırdığı şey aslında zihinsel boyutta gerçekleşir. Sürekli fikir değiştirmeler, yaşamdaki yön değişimleri ve buna benzer her şey bir Kova burcu erkeği için yolculuktur.


Öngörülemez olarak nitelendirebileceğimiz Kova burcu erkeği duygusal değil mantıklıdır. Fakat o bazen o kadar öngörülemez olabilir ki tam mantıklı bir seçenek yapacak derken duygusal bir karar alabilir. Tüm seçenekleri rasyonelleştirebilir ve ardından hiç beklemediğiniz bir seçimi yapabilir. Para işleri söz konusu olduğunda Kova burcu adamı cüzdanını duygularla değil mantıkla yönetir. Bu onu akıllı bir yatırımcı, sağlam bir müzakereci ve iş konularında kandırılması son derece zor bir insan yapar. İstikrarlı bir finansal portföyü sürdürmesine rağmen yenilikçi yapısı ara sıra iyi planlanmış riski almasına olanak tanır.

Kova burcu erkeği çelişkili doğasını kontrol altında tutabilir ve duygu-mantık ikileminde güzel bir noktada istese dengeyi bulabilir. Zekası ve mantıksal bakış açısı ile mekanik, fotoğrafçılık, mühendislik, eğitim ve yayıncılık alanındaki meslekler ona çok uygundur. Hayata olumlu bakışı ve insanlığa güzel şeyler sunma aşkı ile yanıp tutuşan bu adamın aslında yapamayacağı meslek yok gibi. O faydalı olduğu insanların mutluluğuyla beslenir. Bazen karşımıza iyi bir doktor, bazen iyi bir öğretmen hatta bir bilgisayar programcısı olarak çıkabilir.


Kova burcu erkeği yetenekli, idealist ve insancıl, inançlarına sıkı sıkıya bağlı ve ideallerini hayatı pahasına koruyan bir bireydir. Görevi, etrafındaki herkesi sinirlendirmek değil onları önyargılarından ve yüzeysel davranış kurallarından kurtarmaktır. Geleneksel yöntemleri değil yenilikçi metotları kullanır. Onu anlamak kolay değildir çünkü içsel benliğini göstermek için geleneksel iletişim biçimlerini kullanmaz. Eski ve yıpranmış olan her şeyi yok etme dürtüsüyle çalışır. Fakat onun için yok etmek yalnızca yeni olana yer açmaktır.

Kova burcu erkeği yeri geldiğinde büyüleyici fakat çoğu zaman kafa karıştırıcı bir insan olabilir. O, herkesin merak ettiği ancak çok az insanın gerçekten anladığı türden bir erkek. Fakat onun bu anlaşılamaz olması durumu aslında vizyon sahibi olması ve zihinsel olarak kendini henüz yaşanmamış zaman diliminde ya da ileride algılamasıdır. Bazen o kadar geleceğe odaklıdır ki onun fikirlerini bırakın gerçeğe dönüştürmeye bazı insanlar henüz duymaya bile hazır değildir. Bu kadar yenilikçi olmalarından dolayı Kova burcu erkekleri genellikle toplumun çoğuyla anlaşamazlar ve onlardan uzaklaşır ve en iyi gelecekle ilgili vizyonlarını paylaşabilecekleri benzer düşünen birkaç kişi bulduklarında gelişirler ve onlarla uyuşurlar. Çünkü, Kovalar zamanın ilerisinde (gelecek zamanda) yaşayan ruhlardır.


Kova burcu erkekleri çoğu zaman, parlak fikirleriyle ve kavramlarıyla ortaya çıkan tuhaf dahiler olarak algılanır. Ancak bu fikirler her zaman meyve verme potansiyeline sahip değildir.Bunun sebebi aslında Kovanın fikrinin kötü olması değil insanlığın henüz bu fikirleri algılayacak kadar gelişmemiş olmasıdır. Kovalar son derece çeşitli çevrelerde hareket eden sosyal kişiliklerdir. Herkesle iyi geçinme potansiyeline sahip olacak kadar iletişim kurma becerisine sahiptirler. Fakat yine de aşırı ileri görüşlü olmalarından dolayı tam anlamıyla zihinsel boyutta anlaşabilecekleri kişileri bulamazlar.

YORUMLAR

bottom of page