top of page

BURÇLAR

Burçlar_ve_gezegenler.png

Burçlar:

Hemen hemen hepimiz burcumuzu biliriz ve hayatımız boyunca en az bir kez de olsun burç yorumlarına bakmışızdır. Fakat Astroloji sadece güneş burcumuzdan mı ibarettir? Gezegenler ve gökyüzündeki hareketler, elementler, burçlar ve Astrolojideki evler hayatımıza ne gibi etkilerde bulunurlar?

Birçok eski uygarlık burçların insan hareket ve davranışlarını düzene sokup kaosu engellemek amaçlı olarak tanrı tarafından çıkarıldığına inanmaktadır. İnsan kişiliklerindeki farklılık insanoğlunun devamlılığı ve düzenin sağlanması için gerekmektedir. Herkesin lider olmak istediği bir dünyada mutlaka kaos olacak ya da herkesin aynı yeteneğe sahip olduğu bir dünyada da yeteneklerin önemi kalmayacaktır. Farklı kişilikler ve farklı yetenekler hayatın devamlılığı için gerekmektedir.

Her ne kadar aynı burçtaki insanlar benzer özellikler gösterseler de hiçbir insan tam anlamıyla aynı kişiliğe sahip değildir. Bununla beraber bir insanın burcu o insan hakkında yine de birçok bilgi sunmaktadır ve kişiliğinin en temel özelliklerini ele vermektedir.

Birçok insanın bilmediği bir husus vardır ki insan kişiliğinde aslında kendi burcunun yani güneş burcunun temel karakteristik özelliklerinin dışında başka burçlardan alınan özellikler de görülebilmektedir. Bir diğer deyişle bir insan %100 Akrep burcu ya da %100 Boğa burcu değildir. Doğum esnasında gökyüzünün şekli dikkate alınarak hangi gezegenin hangi eve denk geldiği de hesaplanarak kişilik analizi yapılmalıdır.

 

Burç nedir?

Burç güneşin takip ettiği bir yıllık yörüngesindeki yolculuğunda her birinde ortalama 1 ay kaldığı on iki takım yıldızından her birine verilen addır. Kişinin burcu doğum tarihine göre hesaplanır ve o kişinin temel kişilik özelliklerini belirttiğine inanılır.

Burçlar hakkında çoğu insanın bildiği tek şey doğum tarihine göre her bireyin bir burcunun olması ve insanların kişilik özelliklerinin bu burçlara göre belli olmasıdır. Fakat bu astrolojinin en basite indirgenmiş formudur ve açıkçası işin sadece görülen yüzüdür. Astroloji ve burçlar göründüğünden çok daha derin konulardır ve bir insan hakkında çok şeyi söylemek sadece onun doğum tarihine bakarak mümkün değildir.

 

Her ne kadar çoğumuz tarafından Astroloji sadece burçlardan ibaretmiş gibi algılansa da burçlar sadece buz dağının görünen kısmının da ufak bir bölümünden ibarettir. Bir burca mensup insanların o burcun kişilik özelliklerinden bazıları görülmektedir fakat şu da asla unutulmamalıdır ki insan kişiliği sadece burçtan ibaret değildir ve bir bireyin kişiliği yaşadığı toplum ve aile yapısına da bağlı olarak şekillenmektedir.

Bir burç öncelikle bir elementin, sonra bir gezegenin ve bir sayının etkisi altında kalmaktadır. Bir burcun kişiliğinin yorumlanmasını yapmak için o burcun elementini, gezegenini ve numerolojik değerini de tanımak gerekmektedir. Burçların aynı zamanda yönetici organları vardır ve bu yönetici organlar da burçların kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynarlar. Örneğin ikizler burcunun yönetici organı eller ve kollardır. Bu yüzden ikizler elleriyle yaptığı tüm işlerde oldukça başarılı olacaktır. Yine aynı şekilde boğa burcu boyun ve boğazı yönetir bu yüzden yemeğe aşırı düşkün ve konuşkandır.

Dünyadaki insanlar burçlara inananlar ve inanmayanlar olarak neredeyse ikiye ayrılmıştır. Burçlara inananlar burçların kişilik özelliklerini 12 temel kategoride sınıflandırmayı kabul etmiş olanlardır. İnanmayanların buna sunduğu mazeret ise tüm insanlığın sadece 12 kişilikten ibaret olamayacağıdır. Peki bu insanların bu konuda haklılık payı var mı? Elbette var. İnsanlar 12 temel kişilikten oluşmazlar hatta hiçbir insan kişilik itibariyle bir başka insanın tam anlamıyla aynısı değildir. Fakat burçlar da zaten insanların 12 kişilikten oluştuğunu iddia etmezler. Sadece temel özelliklerin ve olasılıkların üzerinde dururlar.

Gazetelerde ve internette okuduğumuz ve insan kişiliklerini burçlarına göre analiz eden bu yazılar aslında o burcun elementi, gezegeni, sayısı, astrolojide temsil ettiği evi göz önünde bulundurarak bir kişilik profili oluşturmakta ve buna göre yorumlar yapmaktadır. Fakat asla unutulmamalıdır ki tüm insanoğlu sadece 12 temel kişiliğe sığdırılamaz ve bir insanın kişiliği sadece burcundan ibaret değildir.

Günlük burç yorumları ise gökyüzündeki hareketler ve burçları temsil eden yıldız ve gezegenlerin yer değiştirmelerine göre yapılır. Eski uygarlıklardan beri insanlar bu yıldızların ve gezegenlerin konumları ve hareketlerinin insanların yaşamları üzerinde etkili olduğu inancına sahip olmuşlardır. Yıldız ve gezegenler her gün değişik bir konumda bulundukları için bu değişimlerin insanların hayatlarında da günlük değişimlere yol açabileceği düşünülmektedir.

bottom of page