top of page

ASTROLOJİDE ALTINCI EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE ALTINCI EV

Elementi: Toprak

Burcu: Başak

Gezegeni: Merkür

Geleneksel ismi: işler evi

Zıt evi: 12. ev

Yönü: Batı, kuzey-batı

Astrolojide altıncı ev rutin işler, meşguliyet, iş-güç, sağlık ve servis alanlarını yönetir. Bu evi kariyer eviyle karıştırmamak gerekir. Çünkü bu evin bahsettiği iş aslında bizi meşgul eden her şeydir.

Astrolojide altıncı evin yönettiği işler ve meşguliyet kavramı aslında hoşumuza gitse de gitmese de yapmak zorunda olduğumuz her şey ve uğraştığımız rutinlerdir. Bazen çoluk çocukla uğraşmak, kimileri için sağlık meseleleri için hastaneye gidip gelmek hatta evle ilgili işler de bu evin kapsam alanındadır. Esasında altıncı ev bir nevi dünyaya hizmet evidir. Yapmış olduğumuz tüm bu işlerle farkında olmasak da bir görev üstleniriz ve dünyaya hizmet ederiz. Tıpkı bir kadının çocuklarıyla ilgilenerek doğal annelik görevini yapması gibi bu evin bahsettiği işler kainata farkında olsak da olmasak da sunduğumuz hizmetlerdir.

Altıncı eve göre kişi adeta bir hizmetçidir. Her ne kadar sadece kariyer olarak ele alınmasa da bu evde kariyerle ilgili bilgiler de sunulabilir. Kısacası altıncı ev kişinin dünyaya ve insanlığa sunduğu tüm hizmetlerle ilgilenir. Bu ev aynı zamanda dünyaya gelme amacımızın da üzerinde durur. Gönüllü sunduğumuz tüm hizmetler, yetenekli olduğumuz alanlar ve insanlara faydalı olduğumuz her şey bu evin yönetimindedir.Bu ev günlük rutin ve iş programımızla ilgilenir. Günlük yapılacak işlerin içinde yemek yemekten spora, işe gitmeye hatta hobilerimize kadar her şey vardır.

Bu evin yönettiği işler daha çok dünyevi işlerdir ve toprak elementi tarafından yönetilmesi bu yüzden tesadüf değildir. En somut madde olmasından dolayı toprak elementi daha fiziksel konulara değinir. Diğer elementler zihinsel, ruhsal ya da duygusal konularla ilgili bilgi sunarken toprak elementinin sunduğu bilgi genellikle fiziksel ve dünyevidir. Bu yüzden bu evin insan bedeniyle ve sağlıkla ilgili bilgi de içerir.

bottom of page