top of page

ASTROLOJİDE BEŞİNCİ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE BEŞİNCİ EV

Elementi: Ateş

Burcu: Aslan

Gezegeni: Güneş

Geleneksel ismi: çocuklar evi

Zıt evi: 11. ev

Yönü: Kuzey, kuzey-batı

Astrolojide beşinci ev çocuklar evi olarak adlandırılır. Aynı zamanda neşeli, keyifli ve eğlenceli tüm konuları barındıran evdir. Oyun ve oyunculuk, eğlenceli aktiviteler, spor, festivaller, içimizdeki çocuk, çocuklarla olan ilişkiler ve tüm bu neşeli unsurları yönetir.

Dördüncü evde ayaklarımız yere basar ve bebeklik çağından çıkarak bir birey olma yolunda ilerlemeyi öğreniriz. Beşinci evde ise tüm benliğimizi, çocuksu ruhumuzu, yaratıcılığımızı ve öğrenme isteğimizi sergileyerek kimliğimizi topluma sunarız. Bu yüzden beşinci ev büyümek, ilerlemek, gelişmek ve yaratıcılığın kullanılmasıyla da yakından ilişkilidir.

Beşinci evde de tıpkı birinci evdeki gibi ateş enerjisinin yaratıcılığı görülmektedir. Ateş tüm elementler içinde en teşvikçi ve en dürtüsel olanıdır. Bizi amaçlarımıza ve hayallerimize doğru iten girişimci ruhun tetikleyicisi elementtir. Fakat bu element her iki evde de farklı bir anlam bulur. Birinci evde ateş kişinin ana rahminden artık kurtulup dünyaya girişine destek verirken beşinci evde bu element bu kişinin tüm yeteneklerini ve yaratıcılığını tetikler. Bu evde inanılmaz bir ateş enerjisi ve kıpır kıpır hareketlenme vardır fakat bu hareketlenme çocuğun zekasını ve yaratıcılığını ortaya koymak için yanıp tutuşmasıdır.

Astrolojide beşinci evin gezegeninin güneş olması da bu evdeki enerjinin ne kadar yüksek olduğunu bize bir kez daha hatırlatır. Güneş içinde bulunduğumuz gezegenler sisteminin tam merkezinde yer alır ve hayat vericidir. Güneşin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi güneş sistemi içindeki tüm gezegenleri kontrol altında tutacak ve dünyamıza yaşam enerjisi sunacak kadar yüksektir. Bu yüzden beşinci ev tüm evler içerisinde en yüksek enerjiyi barındıran evdir.

Beşinci ev aynı zamanda kişinin kendi içinde keşfettiği tüm potansiyeli sergileme noktasıdır. İlk üç evde bebeklik çağını atlatan ve dördüncü evde yürümeyi öğrenerek özgürlüğe en büyük adımı atan birey beşinci evde artık öğrendiklerini ve içindeki tüm bu potansiyeli sergileme fırsatı bulur. Tüm bu öğrendiklerini çocuksu tarzıyla ve oyunla da sergileyebilir. Aslında o oyun ve oyunculuk tarzında çocuğun içindeki tüm yetenekler ve potansiyeller gizlidir. Yine diğer evlerde de olduğu gibi beşinci evde de bir öğrenme ve ilerleme söz konusudur. Esasında astrolojideki 12 evden her biri kendi çapında ilerleme ve öğrenme içermektedir çünkü hayatın doğası ilerlemeye yöneliktir.

Beşinci eve girdiğinde birey artık herhangi bir birey olmadığının ve özel olduğunun farkına varır. Çünkü o içinde barındırdığı tüm bu yetenek ve potansiyelle aslında hiç kimse gibi değildir. Tüm bu oyun ve eğlencelerle de bu bireysel farklılıkları ortaya koyacaktır. Astrolojide güneş ego ve benliğin gezegenidir. Bu yüzden beşinci ev aslında tıpkı birinci ev gibi kişinin bir nevi benliğine yönelik bilgiler de sunar. Fakat beşinci evin birinci evden farkı tüm bu karakteristik özelliklerin artık dışa dönük bir biçimde sergilenmeye çalışılmasıdır.

bottom of page