top of page

ASTROLOJİDE BİRİNCİ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE BİRİNCİ EV

Elementi: Ateş

Burcu: Koç

Gezegeni: Mars

Geleneksel ismi: kişilik evi

Zıt evi: 7. Ev

Yönü: Doğu

Astrolojide birinci ev başlangıçlar, kendinin farkına varmak ve kişilik ile ilgilidir. Bu yüzden birinci ev ana rahminin karanlığından çıkan bir bebeğin dünyayla  ilk tanışması ve kendi varlığının farkına varmasını yönetir. Bu ev başlangıçlar ve kendinin farkına varmak ve kişilik ile ilgilidir. Birinci ev kişi için tüm ilkleri kapsar. Kişinin özü ve benliği, görünüşü,  yeni başlangıçlar ve tüm yenilikleri içinde barındırır.

 

Birinci ev aynı zamanda bebeklik çağı ve henüz birey olma duygusunun belirmediği dönemin de yöneticisidir. Bu evde kişi annesine o kadar bağımlıdır ki kendini adeta annesinin bir parçası görür. Henüz kendi kendine ihtiyaçları giderme, bağımsızlık ve özgürlük dürtüleri gelişmemiştir. Tüm bu duyguların gelişmeye başlayacağı nokta ikinci evdir.

Birinci ev kişinin özünü ve benliğini şekillendiren noktanın simgesidir. Kısacası “ben kimim” sorusuna verdiğimiz cevaptır. Bununla beraber bize tüm pozitif ve negatif özelliklerimiz, güçlü yönlerimiz ve zaaflarımız, içimizdeki potansiyel ve kişiliğimizin özü hakkında bilgi sunar. Kısacası bu ev bizi diğer insanlardan ayıran tüm özelliklerimizdir.

Birinci ev bizim dünyaya karşı yaptığımız rol ve giydiğimiz maskedir. Daha doğrusu toplum içinde nasıl algılanmak istediğimizi gösterir. Diğer insanlara karşı tutum ve davranışlarımız, kendimiz için oluşturduğumuz kişisel ve toplumsal kimliktir. Bu kimlik elbette ilk etki olarak sunduğumuz kimliktir. İnsanlar daha sonra bizi tanıdıkça aslında ilk başta göründüğümüz gibi biri olmadığımızı da anlayabilirler.

 

Birinci ev aynı zamanda astrolojide yükselen burcun denk geldiği evdir. Yani kişinin doğum anında bu eve denk gelen burç hangisi ise o burç o kişinin yükselenidir. Yükselen burç kişinin dışarıdan nasıl algılandığı ve dış kabuğunu gösteren burçtur. Bir başka deyişle şaman astrolojisi öncülerinden Daniel Giamario’nun dediği gibi yükselen burç bir kişisel kimlik projesidir.

Bir başka astrolog Stephen Arroyo birinci evi “aksiyon halindeki kimlik” olarak tanımlamıştır. Kitabı “The chart interpretation handbook” ta astrolojide birinci evden bahsederek insan kişiliğine özgü dışarıdan algılanan tüm karakteristik özelliklerin, kendini ifade etme şekillerinin ve girişimciliğin astrolojide birinci eve ait faktörler olduğundan bahsetmiştir.

Astrolojide birinci ev aynı zamanda hayata giriş noktası dolayısıyla bebeklik ve hayatın ilk yıllarını da temsil eder. Bu yüzden kişinin çocukluk yıllarında yaşayabilecekleri hakkında bilgi sunması da mümkündür. Birinci haneye misafir olan gezegenlerin bu hanede ne kadar kaldıkları da yoruma dahil edilmelidir.

Astrolojideki tüm evler gibi birinci ev de sürekli aktiftir ve gelişim halindedir. Yani insan karakterine ait tüm bu özellikler statik bir şekilde durmazlar, gelişim ve olgunlaşma gösterirler. Bu evde sürekli bir hareketlilik ve enerji değişimi görülürken bu hareketliliklerin insan kişiliğine mutlaka etkisi olacaktır. Örneğin, astrolojide savaş tanrısı olarak kabul edilen mars bu haneye denk geldiğinde kendimizi daha savaşçı, kavga etme modunda ya da agresif hissedebiliriz.

Astrolojide birinci ev ve yükselen burç:

Yükselen burcu içinde barındırması nedeniyle astrolojide birinci ev doğum haritasının ve insan kişiliğinin anlaşılması için bir giriş noktası kabul edilmiştir. Tüm evler içinde en önemli ev olarak kabul edilir çünkü insan kişiliğinin özünün şekillendiği nokta olarak görülmüştür. Kısacası birinci ev bir kişinin kendini dünyaya sunmak için oluşturduğu imajın şekillendiği noktadır. 

Bir kişinin birinci evinde güneş var ise o kişi çok güçlü bir karaktere sahiptir ve toplum içinde adeta bir ağır toptur. Tıpkı güneşin çekim gücüyle güneş sistemindeki tüm gezegenleri kendine bağlı tutması gibi bu kişi de toplum için oldukça gerekli ve herkesin ihtiyaç duyduğu önemli bir insan olmaya meyilli olacaktır. Aynı zamanda tıpkı güneşin tam merkezde yer alması gibi bu kişi her azman her durumda olayların merkezinde ve önemli bir mevkide olmaya meyilli bir kişi olacaktır. Güneşin parlaklığı, aşırı dikkat çekiciliği ve gücü bu kişinin öz benliğine de yansır. Bu yüzden doğum anında birinci evinde güneşi misafir eden kişi adeta bir marka gibidir. Onu herkes tanır, herkes sever, onsuz hiçbir iş olmaz. O adeta her zaman ihtiyaç duyulacak bir birey olmaya meyilli olacaktır.

Yine buna benzer bir şekilde birinci evinde doğum anında marsı misafir eden kişi ise marsın savaşçı ruhundan mutlaka kendine pay alır. Bazen sert bakışlı ve patlamaya hazır bir bomba gibi durabilir. Dokunsanız ya da bir laf söyleseniz size çatmaya ve kavga çıkarmaya aşırı meyillidir. Fakat tüm bunlara rağmen hızlı yanan bu ateşi hızlı da söner ve bu agresif tutumu çok uzun süre kalıcı değildir.

bottom of page