top of page

ASTROLOJİDE DOKUZUNCU EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE DOKUZUNCU EV

Elementi: Ateş

Burcu: Yay

Gezegeni: Jüpiter

Geleneksel ismi: yolculuklar evi

Zıt evi: 3. ev

Yönü: Güney, güney-batı

Astrolojide dokuzuncu ev yolculuklar ve ilerleme evidir. Fakat astrolojinin üzerinde durduğu bu yolculuk her zaman mekan değişimi anlamı içermez. Bazen bu yolculuk hayatta ilerleme ve adım atmaktır. Bu evin temsil ettiği organ bacaklardır ve bu yüzden bu ev aslında bir yerden başka bir yere varmak için kullandığımız tüm enstrüman ve araçları da temsil eder.

Astrolojide dokuzuncu ev yolculuklar, yabancı ülkeler, uzak diyarlar, uzağa gidenler, uzaktan gelenler, yüksek öğrenim, kaderde yükselme, ileri gitme, farklı ufuklar, rehberlik, turizm, ithalat-ihracat konularını kapsar. Aynı zamanda bu ev kabuğundan çıkma, farklı olanı deneme, bulunduğu yerden uzaklaşma dürtüsünü de yönetir. Kısacası dokuzuncu ev bizi “oraya gitmeye” iten gizli güçtür.

Sekizinci evde “ben” kavramını aşarak “biz” kavramını anlayan ruh dokuzuncu eve geldiğinde hem kendini hem de çevresindekileri artık tanımakta ve farklı mekanları ve farklı olanı denemek istemektedir. Bu evde kişi kendini hiç olmadığı kadar bilge hisseder. İlk sekiz evde kendi mekanına ve kendi dünyasına hakim olmayı öğrenen ruh dokuzuncu evde artık başka mekanları ziyaret etme isteğiyle yanıp tutuşacaktır. Bu yüzden dokuzuncu ev “kendimize ait olmayan diyarın” hatta bazen gurbetin temsilcisidir.

Dokuzuncu evde kişi kendi ve çevresindekilerle ilgili meraklarının yanında varoluşun anlamını çözmek ya da eğitim alarak kendine bir şey katmak ister. Bu yüzden bizi uzaklara yolculuk etmeye teşvik eden tüm dürtüleri yönetir. Bu yolculuk bazen eğitim bazen sadece turistik amaçlıdır. Bu yüzden bu ev peşine düştüğümüz ve bizi bulunduğumuz yerden uzaklaştıran her şeyi kapsar. Aynı zamanda keşfetme ve daha önce hiç denenmemiş olanı denemeyle de ilgilidir.

Numerolojide 9 sayısı tek  basamaklıkların en sonuncusu ve en ağır olanıdır. Aynı zamanda bolluk ve bereket sayısı olan 3’ün kendisiyle çoğalmış hali olduğundan dokuzuncu ev her zaman zihinsel büyüme ve gelişme ile de ilgilidir. Aynı zamanda “yüksek bilinç” olarak adlandırılan insanın ne olduğunu anlamak için batıl ve ruhani inanışlarını atarak dünyevi algılarını zenginleştiren düşünce tarzını da yönetir. 3’üncü evde ruh verileri toplar dokuzuncu evde ise bu verilere göre pratikler ve uygulamalar yapar. Aynı zamanda daha sentezci ve bütünseldir. Ufacık ayrıntılarda bir bütünü görecektir. 

Dokuzuncu ev aynı zamanda daha kollektif ve bütünsel düşünce kodlarını yönetir. Aynı zamanda kişi girişken olmaktan uzak daha sonuca odaklı ve bir işi bitirmeye meyillidir. Bunun sebebi yine dokuz sayısının aslında tek basamaklılar içinde en sonuncusu ve çift basamaklı ilk sayı 10’dan bir önceki sayı olmasıdır. Bu yüzden 9’uncu ev hep bir bitiş çizgisinin bitişiğinde yaşamayı esas alır. Kişi farkında olmasa da bu bitiş çizgisine ya da sonuca odaklı yaklaşım sergiler.

Dokuzuncu ev tüm bunların yanında felsefi konulara bakış açımızı ve var oluş hakkında düşüncelerimizi de yönetir. Aynı zamanda dini ve inanç ile ilgili konulara değinir. Değer yargılarımız, doğrularımız ve yanışlarımız dokuzuncu evin yönetimindedir. Dokuzuncu evdeki yerleşimler aynı zamanda inanç sistemimizi ve yaşam felsefemizi oluşturur.

bottom of page