top of page

ASTROLOJİDE DÖRDÜNCÜ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE DÖRDÜNCÜ EV

Elementi: Su

Burcu: Yengeç

Gezegeni: Ay

Geleneksel ismi: yuva evi

Zıt evi: 10. ev

Yönü: Kuzey

Astrolojide dördüncü evin başladığı nokta tam olarak ayağımızı bastığımız zemin noktaya denk gelir. Bu durum aslında bir tesadüf değil astrolojide bu noktanın ayakucu ya da gece yarısı noktası olarak adlandırılmasıyla da ilgilidir. Aynı zamanda kişinin ayaklarını yere basarak tam anlamıyla bağımsız bir birey olduğu noktanın simgesidir.

Bu evi açıklamadan önce gelin astrolojide insan kişiliğinin henüz olgunlaşmadığı bebeklik çağını simgeleyen ilk üç evi bir kez daha hatırlayalım. Birinci ev bilincin tam oluşmadığı ve kişinin kendini annesinin bir uzantısı olarak gördüğü evdir. İkinci ev bebeğin annesinden farklı ve bağımsız bir kişi olduğunu artık algılamaya başladığı evdir. Üçüncü ev ise bu farkındalığın arttığı hatta kişinin kendi özgür iradesiyle dış dünyayla iletişim kurma ve fiziksel olarak bağımsızlaşma çabasını sergilediği evdir. İşte bu üç evin bitip dördüncü evin sınırına geldiğimiz nokta bireyin bebeklik çağını bitirdiği ve artık kendi ayakları üzerine basarak yürümeye başladığı, ihtiyaçlarını dile getirebildiği ve dış dünya ile iletişim kurabilecek kapasiteye ulaştığı noktadır.

 

Astrolojide dördüncü ev tam anlamıyla bağımsız hale geldiğimiz ve yürüme, konuşma gibi ihtiyaçlarımızı artık karşılamaya başladığımız ve aile içinde farklı bir kişiliğe sahip bir birey olarak görüldüğümüz yerdir. Bu yüzden bu ev içinde büyüdüğümüz yuva, ev hayatı, koşullar, ebeveynler, soy ağacı, köklere bağlılık, mal-mülk, ailevi miras ve maddi durum ile de yakından ilgilenir. Kısacası, dördüncü ev aile ve yuva evidir ve aile içindeki kişilik ve rolümüzü de temsil eder.

Bu ev aynı zamanda insan kişiliğindeki “ben bu evin bir parçasıyım” hissinin oluştuğu yerdir. İnsan bu evde kendini bir birey olarak tanımlar ve aslında bir bütünün ve ailesinin bir parçası olduğunu hisseder. Birlik ve beraberlik ayrıca sevme ve sevilme hissinin bütünleştiği ev astrolojide dördüncü evdir. Bu yüzden bu ev ailevi bağlar ve birinci derece yakınlarla ilgili bilgi de sunar.

Dördüncü eve denk gelen burç ve gezegenler içinde dünyaya geldiğimiz yuva ve atmosfer hakkında derin bilgi sunarlar. Bu evi çok iyi yorumlayan kişi aslında kişinin çocukluk yılları, ailesi, yuvası ve kişiliği hakkında da bilgi sahibi olacaktır. Bu ev ayrıca ailevi tüm sorunlar, miras ya da maddi refahla ilgili konulara da değinebilir.

Dördüncü ev köklerimizi aldığımız ailemiz ve kişiliğimizi şekillendirdiğimiz ev ortamıyla ilişkilendirilir. Birinci evin odak noktası kişi için “ben” iken dördüncü evde “biz” kavramı baskındır. Bu yüzden bu ev kişinin kendini ailesiyle hem bir bütün hem de ailesinin bir parçası olarak görmesiyle anlam bulur. Kişi her ne kadar birinci evde kendini daha iyi tanıyor gibi yorumlansa da aslında bu hanede kendini aile içinde daha iyi tanıyacak ve kavrayacaktır.

Astrolojide dördüncü ev aynı zamanda “ev” hanesi olarak adlandırıldığından bazen emlak ve ev yapımı işleriyle ilgili bilgi de sunabilir. 4 sayısının da numerolojik olarak emlak işleriyle bağlantısı vardır ve Tarotun 4 numaralı kartı olan İmparator da bu anlamı güçlendirir. Tıpkı 4 duvarın örülmesi ya da 4 kolonun tamamlanması gibi bu ev ya da ev yapımıyla ilgili tamamlanan tüm süreçleri yönetir.

Dördüncü evle ilgili birçok astrolog tarafından bilinmeyen ya da bilindiği halde es geçilen bir gerçek daha vardır. Bu ev aslında  kişinin  otorite ve kurallarla tanıştığı evdir ve disiplinin öğrenildiği ve öğretildiği mekandır. Tıpkı tarotun düzeni koruyucu ve kaosu önleyici kartı İmparator gibi kişi de gelişim süreci içerisinde uyması gereken kurallar olduğunu ve özgürlüğün başka bireylerin özgürlüğünün başladığı yerde bitmek zorunda olduğunu öğrenir. Çocuğa neyin doğru, neyin yanlış olduğunun öğretildiği yer tam da burasıdır.

bottom of page