top of page

ASTROLOJİDE İKİNCİ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE İKİNCİ EV

Elementi: Toprak

Burcu: Boğa

Gezegeni: Venüs

Geleneksel ismi: para evi

Zıt evi: 8. Ev

Yönü: doğu, kuzey-doğu

Astrolojide ikinci ev yaşamımız boyunca sahip olacağımız maddi manevi her şeyi ve varlıklarımızı yönetir. Aynı zamanda maddiyat ve konfor evidir. Kısacası bu ev tüm kazanımlarımızı ve elde ettiğimiz her şeyi temsil eder. Buna hayatımıza giren tüm nimetler, satın aldığımız mallar, aldığımız eğitimler, öğrendiğimiz her şey ve bize miras kalanlar da dahildir.

Astrolojide ikinci ev tüm kazanımları temsil etse de bu kazanımlar mutlaka elle tutulur ve somut olmak zorunda değillerdir. Örneğin, sonradan kazanılan ya da Allah vergisi yetenekler, öğrenilen bir meslek veya sanat dalı da bu evin yönetimi altındadır. Kısacası astrolojide ikinci ev kişinin kendine kazandırdığı her şeyi kapsar.

Bu ev insan vücudunda boyun boğazı yönetir ve tıpkı bu organın yeme içme fonksiyonundan ve vücuda tüm girenlerden sorumlu olması gibi ikinci ev de kişinin hayatına giren her şeyden ve tüm kazanımlarından, çalışarak elde ettiği ve satın aldığı her şeyden, hayatına giren nimetlerden sorumludur. Tüm bunların yanı sıra elle tutulur başarılar, satın alınan mallar, değerli taşlar ya da yatırımlar da bu evin kapsamı alanındadır.

 

Fakat astrolojide ikinci ev hayatımıza giriş yapan tüm güzellikleri yönettiği gibi sorunları da yönetir. Bu girişler bazen kazanımlar olduğu gibi bazen borçlar da olabilir. Bu haneyi çok iyi yorumlamak gerekir. Çoğu astrolog bu evin sadece kazanımları yönettiği şeklinde yorumlar yapmaktadır ki bu çok yanlıştır. Ayrıca bu ev sadece finansal anlamda hayatımıza girenleri de temsil etmez ve bazen borç ve alacaklarla ilgili bilgi sunabilir.

Astrolojide ikinci ev aynı zamanda parayı nasıl kazandığımız, mal mülk, geçim kaynakları, maddi durum, refah düzeyi, maddi kaynaklar, maddi kazanımlar, kayıplar ve sorunları da yönetir. Ayrıca kişinin mesleğine dair  yetenekleri ve zaafları da bu evin kontrolü altındadır.

Astrolojide birinci evde kim olduğumuzu anlar ve hayata bir giriş yaparız. İkinci evde ise tüm bu yaşam enerjisini kullanarak kendimiz için kazanımlar elde etmeye başlarız. Birinci evde kendini tanıyan kişinin artık yapması gereken ikinci evde bu benliği ve kişiliğini ortaya koyarak dünyaya bir şeyler sunma isteği olacaktır. Bu evde kişi artık ne olduğunu ve ne elde etmek istediğini daha iyi bilir ve bu yüzden astrolojide ikinci ev aynı zamanda elde etmek istediklerimiz ve amaçlarımızla da ilgilenir.

Birinci evin elementi ateş ikinci evin ise topraktır. Bu yüzden doğum sonrası gelişen psikolojik süreçte birinci evde kişi zihinsel farkındalık ikinci evde ise fiziksel farkındalığa sahip olur. Birinci evde kişi henüz sadece zihninin farkında ve annesine bağlı bir kişi olarak algılarken ikinci evde annesinden farklı bir bedene sahip olduğunu ve farklı bir varlık olduğunu algılamaya başlayacaktır. Bu aslında kişinin özgürlüğü için ileriye doğru attığı ilk ve en büyük adımdır. Bu yüzden ikinci ev tüm öğrendiklerimizi, algıladıklarımızı, kendi kabuğundan çıkmak ve özgür olmak için harcadığı tüm çabaları da temsil eder.

Geleneksel astrolojide ikinci ev yalnızca elle tutulur başarılarla ilgilenir. Oysaki elle tutulur ve somut olanlar bu evin ilgilediklerinin sadece bir kısmı ve buzdağının görülen kısmıdır. Bu ev esasında hangi kaynaklardan beslendiğimizi, hayatımıza giren tüm bu nimetlere nasıl sahip olduğumuzu ve kazanımlarımızı gösterir. Elbette bu evin para ve para kazanmayla da alakası vardır fakat tek ilgilendiği parasal konular değildir.

 

Bu evi çok iyi inceleyen bir astrolog şu sorulara cevap bulabilir: kişi paraya ne kadar değer veriyor? Yoksa parayı bir amaç değil sadece bir araç olarak mı görüyor? Kişi için para nedir? Parayı neden kazanmak istiyor? Para kazanmak için çok mu çabalıyor? 2.ci evde hangi gezegen varsa o gezegen kişinin parasal durumunda bu gezegenin etkisi vardır. Örneğin, ikinci evde mitolojik astrolojide savaş tanrısı olarak görülen Mars gezegeni var ise bu kişinin parayı savaş ile bağlantılı işlerden ya da askerlikten kazanma olasılığı vardır. Veya bu kişi için hayat bir savaş ya da mücadeledir ve para kazanmak için çok kişiyle savaşması ve bu savaşları kazanarak galip olması gerekir. İkinci evinde Venüs olan bir kadın parayı dişiliğini kullanarak kazanıyor olabilir. Ya da venüsün diğer değerlerinden güzel sanatlar ya da müzik gibi bir alandan da kazanç elde ediyor olabilir.

İkinci evin yorumlanmasında bu evi kesen burç ve gezegenler dikkate alınır. Çünkü bu burç ve gezegenler kişide potansiyel yetenek ve becerileri hakkında ipuçları verirler. İkinci eve olan transit geçişler de bu evin yorumunda etkilidirler. Bu transitler kişinin eğilimleri, arzuları ve içsel ve dışsal kullanabileceği kaynakları hakkında ipuçları sunarlar.

Eski astrolojide 2.ci ve onun zıttı olan 8.ci ev cehennemin kapıları olarak bilinirler. Bu kapılar aynı zamanda yer altına geçiş kapılarıdır. Boğa burcu tarafından yönetilen 2.ci ev zenginlik, akrep burcunun ev sahipliği yaptığı 8. Ev ise ölüm ve cinselliği yönetir. Mitolojiye göre yer altına giren kişi tamamen çıplak kalmak zorundadır ve fiziksel aleme dair hiçbir şeyi hatta vücudunu kapatmak için giydiği kıyafetleri bile yanına almamaktadır. Bu eşyalar sadece yer altından çıkarken alınır.

bottom of page