top of page

ASTROLOJİDE ONBİRİNCİ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE ONBİRİNCİ EV

Elementi: Hava

Burcu: Kova

Gezegeni: Satürn, Uranüs

Geleneksel ismi: arkadaşlar evi

Zıt evi: 5. ev

Yönü: Güney, güneydoğu

Astrolojide on birinci ev arkadaşlar, arkadaş grupları, sosyal ilişkiler ve tanıdıkları yönetir. Artık çemberdeki yolculuğumuzda önce ilk 3 evde kendimizi sonra en yakınımızdaki kişileri daha sonrasında yaşadığımız toplumu tanıdık ve nihayetinde içimizdeki potansiyeli ve yetenekleri dokuzuncu evde keşfettik ve bu yetenekleri onuncu evde topluma hizmet olarak sunduk. On birinci eve geldiğimizde ise kendi egomuzun ötesine geçerek grup bilincinin farkına varır ve daha büyük evrensel bütünlüğe sahip olmayı öğreniriz. Kısacası on birinci evde grup içindeki yerimizi belirleriz.

On birinci evde özgüven kazanılmış ve insan egosu sağlam bir şekilde yapılandırılmıştır. Varoluş amacını ve toplumdaki yerini bilen birey artık daha büyük başarılara yani zirveye odaklı düşünür. Bu evin başlangıç noktasının çemberde en tepede yer alması da kesinlikle bir tesadüf değil bu yüzdendir. Aynı zamanda haritanın sahibi kişi dünyaya bu zirve noktasından baktığı için en iyi görüş açısıyla kendi hayatının hakimiyetine sahiptir.

On birinci ev aynı zamanda kişinin grup halinde hareket ettiği tüm aktiviteleri yönetir. Arkadaşlar, akran grupları, tanıdıklar, akrabalar, aynı amaç uğruna ilerleyen kişiler, organizasyonlar, birlikler, sosyal ilişkiler, toplumsal hareketler, toplantılar, yardımlaşmalar, işbirliği, grup çalışmaları gibi birden çok kişi ile kişinin yaptığı tüm aktivitelerden bu evde bahsedilir. Kısacası on birinci ev kişinin tekil değil çoğul hareketlerini kapsar.

On birinci eve göre yaratılan hiçbir şey izolasyona uygun ve tek başına olmak için yaratılmamıştır ve dev bir çarkın parçasıdır. On birinci evde sadece içinde bulunduğumuz ev ya da topluma değil tüm insan ırkına ait olduğumuzu ve bu bütünlükle bağlantılı olduğumuzu anlarız. Bu ev bu yüzden insan kişiliğine odaklı bakış açısı sunmanın ötesinde kişiyi bir bütün ya da dev bir sistem içerisindeki rolüyle değerlendirir. Bu eve göre hiçbir şey tek başına anlaşılamaz fakat bir sistemin parçası olarak anlam kazanır. Bir başka deyişle bu dev sistemde o parçanın fonksiyonu  önemlidir. İşte on birinci ev de kişiye içinde bulunduğu sistem gözüyle bakar.

Onbirinci evde kişinin grup bilinci gelişmiştir fakat yine de grup içinde farklı karakteristik özellikleri ve kendine özgü yetenekleriyle farklı bir birey olduğunun ve gruba verebileceklerinin farkındadır. O dev bir çarkın asla aynısı ya da kopyası bulunmaz bir parçası olduğunu bilmektedir. Onun yerine koyulacak parça asla onun aynısı olmayacaktır ve bireysel farklılıkların bilincindedir. Onun varlığı aslında bir bütünü ve bu bütünlüğü destekler ve zenginleştirir.

Arkadaşlıklar ve dostluklar da on birinci evin yönetimi altındadır. Bu eve yerleşen burçlar ve gezegenler çekim duyulan arkadaş tipi ya da biçimini tanımlar. Daha doğrusu ne tip insanlarla arkadaş olma eğilimi göstereceğimiz konusunda ipuçları verir.  Örneğin, bu eve mars yerleşmiş ise kişi daha savaşçı, iddialı ve girişken kişilerle arkadaş olmaya çekilir. Pluto ise daha gizemli ve altıncı hissi kuvvetli kişilerle arkadaş olma eğilimine işaret edebilir.

bottom of page