top of page

ASTROLOJİDE ONİKİNCİ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE ONİKİNCİ EV

Elementi: Su

Burcu: Balık

Gezegeni: Neptün, Jüpiter

Geleneksel ismi: sonlar ve sonsuzluk döngüsü evi

Zıt evi: 6. ev

Yönü: Doğu, güneydoğu

Astrolojide en sonuncu ev olan on ikinci sonlar ve başlangıçlar evidir. On birinci evde yalnız olmadığının ve yaşadığı toplumun hatta kainatın bir parçasını nihayet kavrayan birey on ikinci evde artık tüm bu gerçekliklerin farkına vararak kendini aşacağı ve tüm bu düşüncelerle vedalaşarak yepyeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığı bir noktaya varır. On ikinci ev sonlar aynı zamanda başlangıçlar evidir.

Birinci evde henüz egosunu yeni tanımaya başlayan ve ilk 3 evde bebeklik çağını tanıyan birey altıncı evin sonunda ayaklarını yere basarak bağımsızlığa ilk adımı atmış olur. Altıncı ve onuncu ev arasında ise hem kendini hem içindeki potansiyelin ve yeteneklerin farkına vararak bu yetenekleri kariyer evinde insanlığın hizmetine sunar. En sonuncu evde ise artık ermişlik seviyesine ulaşarak fiziksel alemden uzaklaşmaya meyilli bir biçimde ve tinsel deneyimlere yönelir. On ikinci evde birey artık fiziksel alemin tüm kurallarını öğrenmiş ve uygulamıştır ve yepyeni bir başlangıç yapmak için elindekini sonlandırmaya meyilli tavırlar sergiler. Bu yüzden bu ev sonlanmak ve dolayısıyla başlamak üzere olan her şeyi yönetir.

On ikinci ev aynı zamanda birinci evin aksine enerjinin en düşük olduğu evdir. Bunun sebebi birinci ev ile başlayan çember yolculuğunda artık enerjinin sonuna gelinmesidir. Aynı  zamanda bu evin temsil ettiği organ vücudun tüm ağırlığını taşıyan ayaklardır. Bu yüzden bu evde tüm evlerin enerjisi ve ağırlığı bulunmaktadır aynı zamanda her ne kadar yavaş da olsa  mekan değişikliği ya da bir mekandan başka mekana tüm hareketleri de yönetir.

Astrolojide on ikinci ev tüm bunlarla birlikte sonsuzluk döngüsü ve reenkasnasyonu da yönetir. On ikinci eve göre her ölüm aslında yeni bir hayatın başlangıç noktasıdır  ve her bitişin ardından yeni bir başlangıç yapılacak ve bu döngü sonsuza kadar devam edecektir. Bu evin bitiş noktası ile birinci evin başlangıç noktasıyla kesişmesinden dolayı on ikinci ev daima iki hayat arasında yaşamayı da temsil eder. Bu eve göre kişi farkında olmasa da bir bitiş çizgisine ya da çıkışa çok yakın hayat sürmektedir. Çünkü on ikinci ev ile birinci evin arasındaki çizgi fiziksel alemle ruhla alemi arasındaki çıkış kapısını temsil eder.

Bu evin sahibi balık burcudur ve balık burcunun zodyakta en sezgileri kuvvetli burç olmasının sebebi ise yine bu on ikinci ev ile birinci ev arasında bulunan fiziksel alem ile ruhlar alemini birbirinden ayıran bu çıkış kapısıdır. Çünkü balık burcu farkında olmasa da ruhlar alemine o kadar yakın bir hayat sürmektedir ki bu yüzden altıncı hissi ve sezgileri aşırı derecede kuvvetlidir. Balık burcunda aynı zamanda tüm burçların özelliklerinin görülür ve o tam anlamıyla bir insan sarrafıdır. Yine bunun sebebi on ikinci evin tüm evlerin sonuncusu ve öğrenildiği noktada bulunmasıdır. Bu evin sahibi fiziksel aleme ve bu alemin işleyişine dair inanılmaz bir anlayışa sahiptir.

On ikinci ev aynı zamanda fiziksel alemden çıkış noktası çizgisine bu kadar yakın olmasından dolayı ölüm korkusunun ve sonların en fazla hissedildiği yerdir. Bu evde bahsi geçen son reenkarnasyon ve sonsuzluk döngüsü için gerekli bir sondur. Balık burcunun işareti birbirine zıt bakan iki balıktır. Bu iki balık aslında insan egosundaki temel çatışmaları temsil eder. Bu çatışma tam anlamıyla bir varoluşsal ikilemdir. Kişi hem kainatla bir bütün olmayı ister hem de bir bütün olmaktan korkarak bu bütünlüğe direnir. Bu yüzden on ikinci evde hem bir sona gitmeye meyilli olmak hem de bu sondan korkmak ikilemi yaşanmaktadır.

İnsan egosu sürekli gelişmek, ilerlemek ve kendini aşmak ister. On ikinci evde bu arzu hat safhaya ulaşmaktadır. Fakat aynı zamanda bu ego bu bitişten sonrasını görememekten ve karşısına ne çıkacağını bilmemekten dolayı korkar ve sona direnir. Bu evde kişi kendini hem destekler hem de engeller ve dolayısıyla bir ikilem yaşar. Ego bir sınır çizgisine çok yaklaştığının ve bu sonsuz döngünün yaşanacağının farkındadır ve bu bitişi çılgınlar gibi istese de korkuları onu yavaşlatır.

On ikinci evde kişinin kendini, toplumu ya da yaşadığı evreni tanımak ya da anlamak arzusu artık tükenmiştir. Çünkü ego tüm bunları ilk 11 evde yaşar ve öğrenir. On ikinci evde ego farkında olmasa da fiziksel alemin dışına ruhlar alemine ve bilinçaltına odaklanır. Ruhun mükemmelleştirilme çabası, kaynağa dönüş ya da ruhun artık doyuma ulaştıklarından sonra yeni arayışlara girmesini temsil eder.

On ikinci bu büyük son ya da bazı astrologlara göre “ölüm” öncesi ev olarak kabul edildiğinden kişinin ölmeden önce yaşayacağı her şeyi yönetir. Bir çok astrolog on ikinci evi “karma evi” olarak da değerlendirir ve ekilenlerin biçildiği ev ya da tüm çabaların sonuçlarının alındığı ev olarak da değerlendirilir.  Bazı astrologlar bu evde yaşanan ne ise kişinin bunu hak ettiğini düşünmektedir. Çünkü birçok astrolog bu evde ödül ve cezaların dağıtıldığına inanır.

On ikinci ev aynı zamanda “gizli düşmanlar” evi olarak da adlandırılır. Bu evde hayatımızdaki bir şeyi ya da bir şeyleri engelleyen ve sonlandıran kişiler de ortaya çıkabilir. Tam bir bitiş çizgisine çok yakınken ayağımıza çelme takan ya da takma olasılığı olan tüm düşman ya da rakipler bu evde belirirler. Evliliğe engel olanlar, işimizi ya da koltuğumuzu elimizden alanlar veya başarılarımızın önünde duran her birey bu evde karşımıza çıkar.

bottom of page