top of page

ASTROLOJİDE ONUNCU EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE ONUNCU EV

Elementi: Toprak

Burcu: Oğlak

Gezegeni: Satürn

Geleneksel ismi: kariyer evi

Zıt evi: 4. ev

Yönü: Güney

Astrolojide onuncu ev iş ve kariyer evidir. İlk 3 evde bebeklik çağını atlatarak bireysel varoluşu anladık. 3,4 ve beşinci evlerde kendimizi daha iyi tanıdık ve dokuzuncu eve geldiğimizde varoluş amacımızı anlayarak kişilik gelişiminde zirveye ulaştık. Onuncu evde ise tüm bu varoluş amacı ve yeteneklerimizi topluma sunacağımız yere yani kariyer hanemize varıyoruz.

Birinci evde onuncu eve kadar baya bir yol kat etmiş olduk. Bu yolculuk sırasında hem kendimizi, hem yaşadığımız toplumu tanıdık hem de yeteneklerimizin farkına vararak onları geliştirdik. Onuncu eve baktığımızda bu evin en üst ve tepe noktada bir başka deyişle başucu, Medium Coeli (MC) veya Midheaven noktasında başladığını görürüz ve aslında bu zirve bize hayatta da en üst seviyeye vardığımızı söyleyen zirvedir. Bir başka deyişle şeref, statü, taç, taht ve taktir kazandığımız noktadır.

Astrolojide dokuzuncu evin anlamlandırdıklarını onuncu ev fiziksel alemde hayata koyar ve gerçekleştirir. Kişi dokuzuncu evde varoluş amacı ve kendini tam anlamıyla tanımayı ve anlamayı başarmıştır ve dokuzuncu evde kendisi ile ilgili keşfettiği her şeyi ve tüm yetenekleri onuncu evde sergiler. Bu yüzden onuncu ev kariyer, yükseliş ve şaha kalkış evidir. Fakat bir astrolog şunu asla unutmamalıdır ki onuncu evi yorumlamak aslında dokuzuncu evi çok iyi anlamaktan geçer.

Onuncu evdeki yerleşimler ve gezegen hareketleri harita sahibinin yetenekleri, fiziksel dünyada kariyerinde öne çıkan niteliklerine dair önemli bilgiler sunar. Başucu (MC) midheaven olarak adlandırılan bu evin tam zıttı olan dördüncü ev ise ayakucu noktasına den gelir ve kişinin tam anlamıyla bağımsızlık kazandığı ve ayaklarını artık yere basarak bağımsız bir birey olduğunun farkındalığında olduğu dönemi yönetir. Bu iki ev anlam itibariyle birbirinin tam zıttıdır. Birinde kişi zirveye diğerinde henüz zemine yeni hakimdir.

Astrolojide onuncu ev aynı zamanda topluma ne sunduğumuzla ilgilenir. Toplum içindeki yerimiz, statümüz, kariyerimiz ve topluma verdiğimiz tüm faydalar hatta zararlar bile bu evin ilgi alanına girer. Kısacası onuncu ev dış dünyaya sunduğumuz imajımızdır. Kişi toplum içinde taktir görmek, alkışlanmak, kazanmak-kaybetmek, yenmek-yenilmek, ün kazanmak gibi tüm duyguları bu evde yaşar.

Astrolojide onuncu evi çok iyi okuyan bir astrolog haritanın sahibi olan kişinin hangi alanlarda yetenekli olabileceğine ve ne tür işlere yönelmesi gerektiği konusuna da ışık tutabilir. Bu yüzden bu evin iyi okunması kişiye kariyer ve meslek seçimi konusunda da fayda sağlayacaktır. Fakat daha önceki konularda da belirttiğim gibi astroloji bir bütündür ve yine bu evin çok iyi yorumlanması için tüm evlere ve özellikle kişilik için birinci eve bakılması da gerekir.

bottom of page