top of page

ASTROLOJİDE ÜÇÜNCÜ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE ÜÇÜNCÜ EV

Elementi: Hava

Burcu: İkizler

Gezegeni: Merkür

Geleneksel ismi: iletişim evi

Zıt evi: 9. ev

Yönü: Kuzeydoğu, kuzey

Bir önceki ev olan ikinci evde kişi annesinden farklı bir birey olduğunu algılayarak bağımsızlığa ilk ve en büyük adımı atmıştı. Üçüncü eve geldiğimizde kişi artık dış dünyayla ilk bağlantılarını ve iletişimlerini kurmaya başlar. Bu yüzden bu ev iletişim evi olarak adlandırılır ve 12 ev içerisinde en dışa dönük evdir. Yapılan tüm seyahatler, kurulan iletişimler, bağlar, muhabbetler, haberleşme, gezi, komşular, arkadaşlar, akrabalar ve öğrenme amaçlı atılan tüm adımlar bu ev tarafından yönetilir.

Astrolojide üçüncü ev aynı zamanda birinci derece akrabaları ve bebeklik çağında beraber büyüdüğümüz kişileri ve onlarla kurduğumuz iletişimi de temsil eder. Bu ev anne-baba ve kardeşlerle olan iletişimin de yöneticisidir. Bu yüzden erken yaşlarda kişinin aile fertleri arasında nasıl bir ilişkisi olacağını bize söyler. Aynı zamanda kişinin hayatının ilk yıllarında aldığı eğitim ve öğrenimlerini temsil eder.

İnsan gelişim sürecinde üçüncü ev bebeğin ilk kelimeleriyle konuşmaya başlaması, dil gelişimi, bebeğin ilk iletişimleri ve emeklemesi dönemi arasındaki süreçtir. Bu yüzden atılan adımları, gittiğimiz tüm gezileri, öğrenme isteği ve merakımızı da yönetir. Tıpkı meraklı bir bebeğin çevreyi ve eşyaları inceleme ve öğrenme aşkı gibi bu ev de içimizdeki bu öğrenme aşkı ve heyecanımızı temsil eder.  Üçüncü ev bu yüzden kardeşlerle olan ilişkileri,  ilk arkadaşlıkları, komşularla ilişkileri, kısa yolculukları, okul öncesi eğitimi, hayatımızın ilk yıllarında öğrendiğimiz her şeyi ve dil öğrenimini yönetir.

Üçüncü ev aynı zamanda Merkür tarafından yönetilir ve zihnin rasyonel kısmını ve sol bölümünün aktivitelerini yönetir. Bu yüzden zihnin bilgi toplayan cephesidir. Tıpkı mitolojide Merkürün tanrılardan gelen bilgi trafiğini yönetmesi gibi üçüncü ev de tüm bu bilgi trafiğiyle ilgilenir ve onları düzenler.

Bu eve den gelen burç ve gezegenler kişinin zihinsel yapısı hakkında bilgi sunar. Kişinin zihni açık mı bulanık mı? Duygularıyla mı hareket ediyor yoksa mantığıyla mı? Kendine özgün mü taklitçi mi? Bu evdeki yerleşimler tüm bu sorulara cevap sunar.

Her ne kadar astrolojide sadece birinci ev insan kişiliğinin şekillenme evresini yönetiyor olarak görülse de üçüncü evin de bu şekillenmede katkısı büyüktür. Çünkü insan kişiliği aslında yaşadığı çevreye ve iletişim kurduğu insanlara bağlı olarak gelişmektedir. Üçüncü ev tüm bu ilk ilişki ve iletişimlerimizi yöneten evdir ve bu yüzden kişiliğin şekillenmesinde katkısı oldukça fazladır. Bu ev dil öğrenimini ve hayattaki ilk deneyimlerimizi de yönetir ve aslında kişinin dünyayı algılama biçimini de bize gösterir. Kişi farkında olmasa da yaşarken hiç durmayan bir öğrenme sürecindedir fakat üçüncü evde öğrendikleri onun dünyaya dair ilk algıladıklarıdır.

Üçüncü ev aynı zamanda özgürleşmeye atılan ilk adımların temsilcisidir. Sürekli annesinin kucağında ve yanı başında olan bebek bu evreye geldiğinde emeklemeye ve kendi başına hareket etmeye başlar. Bu onun için özgürlüğe atılan ilk ve en büyük adımdır. Ayrıca, bebek artık ilk kelimelerini öğrenmiş ve basit ihtiyaçlarını karşılamak için kendi özgür iradesiyle iletişim kuracak aşamaya da gelmektedir. Bu yüzden astrolojinin üçüncü evi özgürleşme ve kendi kabuğundan çıkıp bir birey olduğunun farkına varmanın da temsilcisidir.

Astrolojide ilk 3 ev insan kişiliğinin gelişiminde henüz olgunlaşmanın olmadığı bebeklik çağı hakkında bilgi sunar. Buna göre birinci ev henüz bilincin tam oluşmadığı ve kişinin kendini annesinin bir uzantısı olarak gördüğü evdir ve ikinci ev kişinin annesinden farklı bir birey olduğunu algıladığı evreyi temsil eder. Üçüncü ev ise bu farkındalığın arttığı hatta kişinin kendi özgür iradesiyle dış dünyayla iletişim kurma ve fiziksel olarak bağımsızlaşma çabasıdır.

bottom of page