top of page

ASTROLOJİDE YEDİNCİ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE YEDİNCİ EV

Elementi: Hava

Burcu: Terazi

Gezegeni: Venüs

Geleneksel ismi: ilişkiler evi

Zıt evi: 1. ev

Yönü: Batı

Astrolojide yedinci ev birinci evin zıttıdır ve tam karşısında yer alır. Bu yüzden bu ev kişinin kendisi dışında yaşamı boyunca karşılaştığı tüm insanlarla ilişkileri ve o insanlar tarafından algılanma biçimini yönetir. Bu ev insanlar arası ilişkileri, arkadaşları, ortaklıkları ve rakipleri yönetir.

Astrolojide yedinci ev ilişkiler, evlilik ortaklık, arkadaşlıklar, birebir ilişkiler, rakipler, düşmanlar, rekabet, adli davalar, mahkemelik konular, anlaşmalar ya da anlaşmazlıklar ve halkla ilişkiler konularıyla ilgilenir. Kısacası birinci evin tam tersine yedinci ev kişinin yaşamı boyunca kendi dışında tüm insanlarla kurduğu tüm iyi ya da kötü ilişkileri kapsar.

Altıncı evde kendimizi daha iyi tanımış ve kavramıştık fakat yedinci eve geldiğimizde artık kendimiz dışında insanları tanımaya ve kavramaya başlarız. Yedinci ev sosyal bir varlık olduğumuzu ve toplumun bir bireyi olduğumuzu da artık anlamaya başladığımız yerdir. Kısacası astrolojide özellikle birinci ev olmak üzere ilk altı ev daha çok kişinin kendisi ile ilgiliyken yedinci evde kişi “benim dışımda diğerleri” ya da “ötekiler” kavramlarını algılamaya ve bu ötekilerle ilişkiler kurmaya başlar.

Bulunduğu nokta itibariyle de yedinci ev birinci evin yani yükselenin tam zıttına denk geldiği için alçalan burca denk gelir. Kişi birinci evde yani yükselende kendini tanımaya başlamıştı. Yedinci evde yani alçalanda ise kendi dışında diğer insanları tanımaya ve anlamaya geçecektir. Yedinci evdeki astrolojik yerleşimler, genellikle insanın kendi bütünlüğünü tamamlayabilmek için otomatik olarak çekildiği “eş” ya da “partner” tiplerini de tanımlar. Yedinci eve den gelen gezegen ve burçlar ilişki koşulları ve durumlarını gösterir.

 

Yedinci ev aynı zamanda birinci evin yani kişilik evinin tam zıttında yer aldığı için aslında kişi için “ideal eş” ya da “ideal partner” kavramının üzerinde de durur. Bu ev öyle bir evdir ki kişinin bütünlüğünü tam anlamıyla bulabilmesi ve kendini tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu karakteristik özellikleri de yansıtır. Bir başka deyişle bu ev birinci evin zıttıdır fakat kişide olmayan özellikler ya da kişinin zaaflarına da değinerek kişinin kendini en iyi tamamladığı partnere de ışık tutar. Zaten zıtların uyumu denen şey de tam olarak budur. Kişi aslında farkında olmasa da bu zıtlıklara çekilir.

Yedinci aynı zamanda bir işbirliği arenasıdır. Başkalarıyla tanışıp, kaynaşıp ilişkiler kurduğumuz ve işbirliği yapmayı öğrendiğimiz hanedir. Aynı zamanda bu evde kişi bireysel farklılıkların ve kendinde olmayan karakteristik özelliklerin de farına vararak tüm bu farklılıklara rağmen ilişkiler kurmayı ve hayatta ilerlemeyi öğrenecektir. Bu ilişkilerin bazıları arkadaşlık, bazıları partnerlik hatta bazıları düşmanlık da olabilir.

Yedinci eve denk gelen burç alçalan burçtur. Bu ev kişinin tüm ilişkilerini, bağlantılarını,  iş ortaklıkları, evlilik, iki taraf ya da iki kişi arasındaki tüm ortaklık ilişkilerini ve iş birliklerini yönetir. Kısacası yedinci ev ortak hareket etme, yazılı ya da sözlü anlaşmalar, anlaşmalar ya da tüm anlaşmazlıklar ile ilgilidir. Aynı zamanda kişinin hem ilişki içerisinde olduğu dostları, düşmanları, ona karşı olanlar, rakipler ve yandaşlar da bu evin kapsamı içindedir.

 

Alçalan burç ise kişinin tüm bu ilişkilerinde gösterdiği tavır ve davranışlar, kısacası onun maskesidir. Kişinin iş ortakları, el tokalaştığı insanlar, arkadaşları, iş ya da aşk partnerleri, dostları ya da düşmanları ya da farklı ilişki türlerinde algılanma biçimidir. Bir insanın alçalan burcuna baktığınızda onun tüm bu ilişkilerde gösterdiği tavır hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Alçalan burç güneş, ay ve yükselen burçtan sonra dördüncü önemli burcumuzdur.

Alçalan burç sahip olduğumuzun tam tersine sahip olmadığımız, bazen nefret ettiğimiz ya da bize çok zıt düşen karakteristik özellikleri temsil eden burcu simgesi olabilir. Yine de ilişkilerimizde tüm bu özellikleri barındıran kişilere doğru yönelebiliriz çünkü bu aslında zıt kutupların birbirini çekmesi olayıdır. İşte alçalan burç da partner seçerken aradığımız özellikler ya da aradığımız bu kişilik özelliklerini yansıtan burçtur.

Alçalan burç aynı zamanda kendimize çektiğimiz, daha doğrusu kendimizi yönelttiğimiz ve aradığımız özellikleri barındıran burçtur. Bir başka deyişle arkadaşlık ilişkileri, partnerlik ya da duygusal ilişkiler kurduğumuzda kendimizi daha çok bir bütün olarak hissettiğimiz ve iyi anlaştığımız kişilik özelliklerine sahip burçtur. Bu burç her ne kadar bize zıt özellikleri barındırsa da bizde olmayanları da kendinde barındırdığı için bizim için daha dengeleyici ve enerjimizi arttırıcıdır.

bottom of page