top of page

ASTROLOJİDE SATÜRN

neptün.png

ASTROLOJİDE SATÜRN

Jüpiterin cömertliği ve vericiliğinin aksine Saturn alıcı ve eksiltici enerji gönderir. Aynı zamanda disiplinci ve sınırlandırıcıdır. Özgürlüğün sonsuz olmadığının hatırlatıcısıdır. Yapacağımız ve yapamacağımız şeyler arasındaki sınır çizgisini koyar. Hayatımızdan çıkıp giden ve bizi terk eden her şey bunu Saturn etkisi altında yapmaktadır. Saturn enerjisini bol hissettiğimizde kendimizi engellerle çevrelenmiş hissedebiliriz.

 

Jüpiter büyüme ve gelişimi getirirken Saturn bize bu gelişimi hangi sınırlar çerçevesinde yapabileceğimizi öğreten gezegendir. Kişisel disiplin ve kişisel kontrolümüzü Saturn tarafından gönderilen enerji sayesinde yaparız. Bu gezegen aynı zamanda hayatımızdaki engelleyici, erteleyici ve zorlayıcı bütün güçlerin yöneticisidir.

 

Saturn kural koyucu ve kaosu engelleyicidir. Kanunlar, kurallar, tabular ve zihnimizde engel olarak algıladığımız her şey bu gezegenin yönetimi altındadır. Jüpiter büyümeyi ve çoğalmayı destekler ve verici bir gezegendir Saturn ise tam tersine bizden alır. Her ne kadar bu gezegen hareketlerimizi sınırlayıcı da olsa hayata anlam verici ve özgürlüğün sınırlı olduğunun hatırlatıcısıdır.

 

Bu gezegenin etkisi altında doğan kişiler zorluklara  aşırı derecede dayanıklı kişilerdir ve asla sırtları yere gelmez. En büyük zorluklardan sonra bile hemen ayağa kalkar ve yollarına kaldıkları yerden devam ederler. Onlar için engelsiz hayat sıkıcı hayattır. Adeta engelleri aşmak için yaratılmışlardır. Kurallara saygıları vardır. Bir amaca nasıl ulaşacaklarını çok iyi bilirler be tüm engellere rağmen amaçlarına ulaşırlar.

bottom of page