top of page

ASTROLOJİDE SEKİZİNCİ EV

Terazi Logo.png

ASTROLOJİDE SEKİZİNCİ EV

Elementi: Su

Burcu: Akrep

Gezegeni: Pluto, mars

Geleneksel ismi: ölüm ve cinsellik evi

Zıt evi: 2. ev

Yönü: Batı, güney-batı

Astrolojide sekizinci ev ölüm, cinsellik, tabular ve yeniden doğum evidir. Aynı zamanda derin ve radikal değişimler, psikoloji, terapi, yeraltı dünyası, sırlar, ruh, cinsellik, para, miras, enerji kaynakları, borçlar, başka insanların paraları ve vahşi dürtüler ile ilgilidir. 12 ev içinde en gizemli olanı bu evdir aynı zamanda yeraltına giriş evlerinden biridir.

Sekizinci evin en temel konusu ölümdür. Fakat tıpkı tarot gibi astrolojinin ölüm kavramı da yalnızca fiziksel ölüm değildir. Sonu gelmiş ve ortadan kalkmaya mahkum her şey astrolojiye göre ölüm sürecine girmiştir. Bu ölüm bazen bir insan hayatının sonu olabileceği gibi bazen bir şirketin sonu ve iflası bazen ise bir sistemin çöküşüdür. Sekizinci ev aynı zamanda reenkarnasyon ve yeniden doğuş evidir. Yani bu ölümden sonra yepyeni bir doğumun ya da bir başlangıca da değinir. Burada aslında bir bitiş cereyan ederken bir de başlangıç cereyan eder. Bu yüzden sekizinci ev bir nevi transformasyon ve değişim evidir.

Yedinci evde ilişkiler ve toplumsal süreçlere değinen astroloji sekizinci evde “ben” kavramından çıkarak artık hayata “biz” olarak bakabildiğimiz noktayı temsil eder. Bu yüzden bu ev cinsellik, birleşme, çiftleşme ve evlilik gibi kavramların da yöneticisidir. Astrolojide ilk 6 ev bireysel evler olarak görülmüş ve sadece kişiyi tek bir birey olarak ele almıştı. Fakat yedinci evde kişi kendisi haricinde “diğerleri” ile tanışır ve sekizinci evde tam anlamıyla yola “biz” olarak devam eder. Bu evin transformasyon ve değişim evi olarak nitelendirilmesinin bir sebebi de kişi için bu “ben” sürecinden “biz” sürecine geçmekten kaynaklanan değişimdir.

Sekizinci ev aynı zamanda psikolojik olarak içsel dönüşüm, gelişim ve büyüme evidir. Bu eve vardığında kişi içindeki potansiyelin farkına varır, hem kendini hem de “diğerleri” olarak tanımladığı toplumu çok iyi bilmektedir ve gelişiminin önünde duran tüm engelleri temizleme yetisine sahiptir. Kişi gerçek anlamda dönüşümü bu evde yaşayacaktır. Bu yüzden bu evdeki astrolojik yerleşimler çok iyi yorumlanmalıdır.

 

Yaratıcılık her ne kadar beşinci evin konusu olarak görülse de sekizinci ev de yaratıcılıkla ilgilenir. Bunun sebebi bu evin yeraltı alemi, ruhlar alemi ve bilinçaltıyla derinden bağlantılı olmasıdır. Bir başka deyişle kişi bilinçaltının gücünü kullanmayı bu evde öğrenir ve bazı projeleri yoktan var etme yetisine sahip olmayı öğrenecektir. Aynı zamanda sekizinci ev yıkmak, sonlandırmak ve yeniden yapmak dürtülerini yönetir. Bu yüzden içgüdüsel yıkma ve yıkılanın yerine yaratıcılığı kullanarak yenisini yapmak bu evin konusudur.

 

Bu evin bir diğer konusu birleşme, çiftleşme ve cinsellik yoluyla bir eş ya da partnerle yakınlık kurmadır. Kişi kendi bedeninin dışında başka bir bedenle temas haline geçmesi bütünleşmesi bu evin kapsamındadır. Bu yüzden astrolojide sekizinci ev aynı zamanda cinselliği ve tüm yakın ilişkileri de yönetir. Kendi ruhumuzun dışında başka bir ruhla birleşme ve bir bütün olma dürtüsü cinsel arzular bu evin yönetimi altındadır.

Kendimiz dışında “diğerleri” konusuna değinen sekizinci ev aynı zamanda “başka insanların paraları” konusunu da yönetir. Bu ev finans hanemiz olan ikinci evin tam zıttında yer almaktadır ve bu yüzden kendi paramız ve kendi kaynaklarımız olarak adlandırdığımız her şeyi yöneten ikinci evin tam aksine sekizinci ev başka insanların kaynakları, sahip oldukları ve paralarını yönetir. Bu evde ortaklık, kuruluş, imzalanan anlaşmalar, eşin kazandığı para, ortaklıkta kazanılan para ve borçlar yönetilir.

bottom of page