Boğa burcu erkeği Balık burcu kadını uyumu

Boğa burcu erkeği ve Balık burcu kadını sessiz, yaratıcı ve tamamlayıcı bir kombinasyon oluşturur. Boğa hangi bağı paylaşırsa paylaşsın Balık burcunun derin ve şefkatli doğasında yer bulur. Balık ise her daim Boğa burcunun güvenilirliğine inanır.

Boğa burcu erkeği Kova burcu kadını uyumu

Hem Boğa burcu erkeği hem de Kova burcu kadını zaman zaman çatışan ateşli fikirleri olan bağımsız ve güçlü bireyler olarak karşımıza çıkar. Her ikisinin de ortak yönleri olmasına rağmen zaman zaman birbirlerine ters düşecekleri o kadar çok şey var ki.

Kova burcu erkeği genel özellikleri

Kova burcu erkeği oldukça liberal, bağımsız ve özgürlüğüne düşkündür. Her daim yeni fikirlere açık ve geleneksel olan her şeyin uzağındadır. Ne de olsa o bir Satürnlü. Alışılmış olanı yıkmak ve onun yerine daha güncel ve yeni olanı koymak için biçilmiş kaftandır.

Kova burcu erkeği evlilik hayatı

Liberal ve bağımsız Kova burcu erkeğinin yaşamının amacı dünyayı daha güzel ve yaşanır bir gezegen haline getirmektir. Yaşam mottosu “dokunduğunu güzelleştir” Kova erkeği hayatın her alanında olduğu gibi evlilikte de bu tutumu sergiler. Her şeyi değiştirmeye gücü yetmese de en azından kendi küçük dünyasını ...

Kova burcu erkeği aşk hayatı

En baştan bir şeyi doğrudan ele alalım. Kova burcu sabit bir burç değildir. Asla unutmayın, o bir su taşıyıcısı değil değişken hava çocuğu. Yaşamının her alanında olduğu gibi aşk hayatında da sürekli hareket etme ve değişime meyilli. Fakat bu her zaman kötü bir şey mi? Elbette hayır! Okumaya devam ederseniz onu daha iyi anlayacaksınız.

Kova burcu erkeği

Kova burcu erkeği kelimenin tam anlamıyla liberal ve bağımsız çocuktur. Onun yaşamının yegane amacı dünyayı daha yaşanır ve tüm insanlık için daha iyi bir yer haline getirmek. Her zaman düşünceli, her zaman yeni fikirlere hazır. Yeter ki bu fikirler dünyayı daha güzel ve yaşanır hale getirecek projelerin tohumlarıyla ilgili olsun. Bir Kova burcu erkeği her zaman bu doğrultuda harekete hazır.

Balık burcu kadını diğer burçlarla uyumu

Balık burcu Zodyak çemberinde karşımıza çıkan en son burçtur. Yönetici gezegeni mitolojide denizler tanrısı Neptün olmasından dolayı balık burcu kadını iç alemi en geniş burçtur. En duygusal burç olmasından dolayı balık burcu kadınıyla duygusal iletişime geçmek hiç de kolay değildir. Özellikle bazı burçlarla uyumu çok zordur ve bu uyumun sağlanması için her iki tarafın da anlayışı gerekir.

Balık burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?

Balık burcu zodyakta karşımıza en romantik burç olarak çıkar. Bu yüzden romantizmi doyasıya yaşayabileceği bir erkekle ilişki kurmak ister. Duygusal alemi geniş ve oldukça hassas olan balık kadınının aşk hayatındaki en büyük önceliği bir erkekle ihtiyaç duyduğu duygusal bağlantıyı yakalamaktır. Balık kadınının duygusal alemi her şeyden önce gelir.

Balık burcu kadını aşk hayatı

Balık burcu Zodyak çemberini kapatan sonuncu burçtur. Yönetici gezegeni Neptün olması nedeniyle tam anlamıyla bir aşk kadını olan balık burcu kadınının iç alemi dış aleminden çok daha geniştir. Aynı zamanda tüm burçlar içinde en gizemli burç olmasıyla ünlü olan balık kadını sonuncu burç olması nedeniyle bütün burçlardan kendine bir şey katmıştır.

Balık burcu kadını iş hayatı

Balık burcu kadını yaratıcılığını, maneviyatını ve iç dünyasını kullanacağı kullanacağı bir işte çalışmak zorundadır. Balık burcu kadını besleyici, şifacı başkalarına yardım etme arzusu en yüksek kadındır. Bu yüzden bu arzularını kullanacağı mesleklerde çalışması onun yararınadır. Hemşirelik, terapist ya da danışmanlık gibi mesleklerde başarılı olabilir.

Balık burcu kadını

29° ile zodyakta karşımıza çıkan en son burç balık burcudur. Bu yüzden balık burcu tüm burçlardan özellik almış olmasıyla bilinir ve karşımıza en gizemli burç olarak çıkar. Balık burcu kadınını tanımak ve anlamak onun zodyakta işgal ettiği bu noktadan dolayı çok güçtür. Balık burcu kadını bazen başka bir burcun kadını gibi davranabilir ya da kişilik özelliklerini ilk bakışta belli etmez.

Balık burcu erkeği diğer burçlarla uyumu

Balık burcu Zodyak çemberinde karşımıza çıkan en son burçtur. Yönetici gezegeni mitolojide denizler tanrısı Neptün olmasından dolayı balık burcu iç alemi en geniş burçtur. En duygusal burç olmasından dolayı balık burcuyla iletişime geçmek hiç de kolay değildir. Özellikle bazı burçlarla uyumu çok zordur ve bu uyumun sağlanması için her iki tarafın da anlayışı gerekir.

Balık burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Zodyakta en romantik burç balık burcudur. Balık erkeği dolayısıyla kendisiyle doyasıya romantizm yaşayabileceği bir kadınla birlikte olmak ister. Duygusal alemi geniş ve oldukça hassas olan balık erkeğinin aşk hayatındaki en büyük önceliği bir kadınla ihtiyaç duyduğu duygusal bağlantıyı yakalamaktır.

Balık burcu erkeği aşk hayatı

Zodyak çemberinde 29° ile karşımıza çıkan en son burç balık burcudur. Bu yüzden balık burcu tüm burçlardan özellik almış olmasıyla bilinir ve karşımıza en gizemli burç olarak çıkar. Balık burcu erkeğini tanımak ve anlamak onun zodyakta işgal ettiği bu noktadan dolayı çok güçtür. Balık burcu erkeği bazen başka bir burcun erkeği gibi davranabilir ya da kişilik özelliklerini ilk bakışta belli etmez.

Balık burcu erkeği iş hayatı

Balık burcu zodyakta karşımıza tüm burçlar içinde en son burç olarak çıkar. Bu yüzden diğer burçlar içinde iş hayatında en az girişken ve en yavaş olan burçtur. Fakat bu onun iş yaşamında başarısız olduğu anlamına gelmez. Bir işi başlatmaya meyilli bir yapısı olmamasına rağmen tüm burçlar içinde en sonuca odaklı ve en iş bitirici burçtur.

Balık burcu erkeği

Zodyak çemberinde 29° ile karşımıza çıkan en son burç balık burcudur. Bu yüzden balık burcu tüm burçlardan özellik almış olmasıyla bilinir ve karşımıza en gizemli burç olarak çıkar. Balık burcu erkeğini tanımak ve anlamak onun zodyakta işgal ettiği bu noktadan dolayı çok güçtür.

Koç burcu kadını diğer burçlarla uyumu

Koç burcu zodyak çemberinde karşımıza çıkan ilk burçtur. Bu burcun elementi ateş gezegeni marstır. Koç burcu kadınına uyumlu ve uyumsuz burç araştırması yapabilmek için öncelikle diğer burçların bu element ve gezegenle olan uyumuna bakmamız gerekir.

Koç burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?

Koç burcu kadını hızlı düşünen ve hızlı yaşayan bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla onun bu hızına uyum sağlayabilecek bir partnerle güzel ve uzun vadeli bir ilişki yaşayabilir. Koç burcu kadınının bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve tutkusu vardır. Değişimi sever ve sürprizlerden hoşlanır. Onunla güzel bir ilişki yaşamak isteyen partner olmak istiyorsanız onun bu yönlerini çok iyi bilmelisiniz.

Koç burcu kadını aşk hayatı

Koç burcu kadını aşk hayatında da yaşamının diğer alanlarında olduğu gibi ani değişimler yaşayabilir. Ani kararlar alır, aniden yaşamınızda bir partner olarak belirir fakat aniden hayatınızdan çıkabilir de. Koçun bu özelliği aslında onun zodyakta ilk burç olmasından ve çemberdeki 1 numaralı evi işgal etmesinden kaynaklanır.

Koç burcu kadını iş hayatı

Koç burcu kadını yüksek liderlik vasıflarına sahiptir ve bu özelliğini iş yaşamında da mutlaka sergileyecektir. Koç kadını iş hayatında yönetmeyi sever fakat emir almaktan nefret eder. Genellikle yaratıcılığını, liderliğini ve yönetici ruhunu kullandığı işlerde başarılıdır. Koç kadını grup çalışmasında alt kademe işçisi ya da emir almak zorunda olduğu işleri yaptığında mutlu olamaz.

Koç burcu kadını

Koç burcu zodyak çemberinde karşımıza çıkan ilk burçtur. Bu burcun elementi ateş gezegeni marstır. Koç kadınına uyumlu ve uyumsuz burç araştırması yapabilmek için öncelikle diğer burçların bu element ve gezegenle olan uyumuna bakmamız gerekir.

Koç burcu erkeğinin diğer burçlarla uyumu

Koç burcu zodyak çemberinde karşımıza çıkan ilk burçtur. Bu burcun elementi ateş gezegeni marstır. Koç erkeğine uyumlu ve uyumsuz burç araştırması yapabilmek için öncelikle diğer burçların bu element ve gezegenle olan uyumuna bakmamız gerekir.
Koç burcu erkeği öncelikle zodyakta en yüksek enerjiye sahip en hızlı burçtur.

Koç burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Koç burcu erkeği zodyakta özgürlüğüne en düşkün burçtur ve liderlik vasıfları yüksektir. Dolayısıyla onun bu özelliğini bilen ve yaşamını özgürce yönlendirmesine izin verecek partnerden hoşlanır. Dominant kadınlarda hoşlanmaz ve uzun süre ilişki yaşayamaz.

Koç burcu erkeği aşk hayatı

Koç burcu erkeği tam anlamıyla bir aşk erkeğidir. Fakat onunla uzun süreli ilişki yaşamak isteyen kadınlar onun bazı özelliklerini bilmelidir. Öncelikle, koç burcu erkeği özgürlüğüne aşırı derecede düşkündür ve sadece ilişkiyi yönlendiren taraf olmayı ister ve asla yönlendirilemez. Bu yüzden aşırı dominant kadınlarla uzun süreli ilişkiler yaşaması zordur.

Koç burcu

Koç burcu 0° ile Zodyak çemberini açan ilk burçtur. Dolayısıyla astrolojide birinci evin sahibi ve en yüksek liderlik vasıflarına sahip burçtur. Koç burcunun tüm burçlar içinde lider burç olmasının ve en yaratıcı ve enerjik burç olması kesinlikle bir tesadüf değildir ve sebebi ise çemberde işgal ettiği bu 0° 30° arasındaki dilimin özelliğidir.

Yengeç burcu kadını

Tıpkı Zodyaktaki diğer kabuklu hayvan Akrep gibi Yengeç de dışarıdan bakıldığında sert fakat iç dünyası hassas ve yumuşak bir burçtur. Bu yüzden Yengeç burcu kadınları ilk bakışta anlaşılmazlar. Aynı zamanda iç dünyaları konusunda aşırı korunaklı tavır sergileyebilirler.

Yengeç burcu erkeği

Yengeç burcu erkekleri duyguları ile alışılmadık bir şekilde temas halinde olabilirler. Bu yüzden iç dünyaları çelişkilerle doludur. Onun içi yumuşak, dışı ve sert bir kabuklu hayvan özellikleri taşıdığını unutmayın. Bu erkeğe dışarıdan baktığınızda sert mizaçlı görünse de iç dünyasında duygusal fırtınalar kopuyor bile olabilir.

Terazi burcu kadını

Terazi burcu kadınları Zodyaktaki "manik peri kızı" olmaları ile ünlüdürler. Zarif, dişi ve nazik. Ne de olsa o bir Venüslü. Terazi burcunun bu tam anlamıyla “dişi” hareketleri zodyaktaki hemen hemen her burcu büyüleyebilir. Tarzları dişi, güncel ve uyumludur, aynı zamanda her zaman çekici ve rahattır.

Terazi burcu erkeği

Terazi burcu erkeği inanılmaz derecede çekici ve romantiktir. Eğlendirici, zeki ve her şeyden önemlisi romantik. O, tam anlamıyla bir Venüslü aşk erkeği! Şiirler okur, harika cümleler kurar, romantizmiyle bir kadının başını rahatlıkla döndürebilir. Yaşamınızdan çıksalar bile sizde tatlı bir iz bırakırlar. Romantizmi yaşatır, öğretir ve giderler.

İkizler burcu kadını

İkizler burcu kadınını gözlemlemek havada dönen bir baloncuğun üzerindeki yanar döner renkleri izlemeye benzer. Tam onun hakkında bir şeyi anladığınızı sandığınızda bambaşka biri haline gelebilir. İkizlerin bu özelliği onun ruhundaki ikiliklerdir. Unutmayın, o ikiz bir ruha sahip. Onun tek ruhuna bakarak anlamanız imkansız.

İkizler burcu erkeği

İkizlerin burcunda doğan insanlar, insan ruhundaki ikiliklerin birliğini temsil eder. Bu yüzden bir İkizler burcu erkeği bazen kafa karıştırıcı ya da insanı çıldırtacak değişken ruh haline sahip olabilir. Aynı anda zıtları ruhunda barındırabilir: karanlık ve aydınlık, iyi ve kötü, mutluluk ve mutsuzluk.

Boğa burcu kadını

Sevgi imparatoriçesi Venüsün yönettiği Boğa Burcu kadını tam anlamıyla bir aşk tanrıçasının bedensel olarak vücut bulmuş halidir. Sanatı, güzelliği ve güzel olan her şeyi seven, şehvetli ve bazen biraz da hedonist olan Boğa kadını, doğal olarak hayattaki zevk verici tüm ritüelleri karşılar. Unutmayın, o aynı zamanda Afrodit!

Boğa burcu erkeğinin genel özellikleri

Sabit bir toprak burcu olarak Boğa burcu daima içe dönük, sabit ve gerçekçidir. Aslında bu türle yaşam basit ve rahattır. Çok fazla ayrıntılar dalmaz pratiktir. Elementi toprak gibi değişmeden bir noktada sabit durmayı sever. Eğer bir hava burcundan bahsediyor olsaydık belki de değişkenlikten bahsedecektir.

Boğa burcu erkeği

Bir Venüslü olarak Boğa burcu erkeği tam anlamıyla aşk erkeğidir. O, ne bir Akrep burcu gibi savaşçı ya da kavgacı ne de Aslan burcu erkeği gibi kontrol seven bir yapıya sahiptir. Onun bir Venüslü olduğunu ve önceliğinin aşk ve sanat olduğunu asla unutmayın. Boğa erkeği, sizinle ölümüne çatışmaktansa romantik bir ortamda aşk yapmayı tercih eder.

Boğa burcu erkeği Başak burcu kadını uyumu

Boğa burcu erkeği ve Başak burcu kadını hem kendi tarzları hem de ihtiyaçları bakımından çok benzerler ve bu nedenle birbirleriyle rahat bir bağlantı kurarlar. Her ikisi de güvenliğe ve istikrara değer verir ve bu niteliklere sahip oldukları için birbirlerine hayran kalırlar. Ancak Başak burcu kadınının iğneleyici doğası ve Boğa burcu erkeğinin inatçı tutumu aralarında bazı sorunlar yaratabilir.

Boğa burcu erkeği Akrep burcu kadını uyumu

Zodyakta birbirine iki zıt işaret olan Boğa ve Akrep, güçlü ve zayıf yönleri birbirini dengeleyici mükemmel bir bütünlük oluşturabilirler. Esasında Boğa erkeğinin Zodyakta en güzel bütünlük oluşturabileceği burç Akreptir. Boğa ve Akrebin pek çok ortak noktası var, ancak kişilikleri çok baskın olduğu için genellikle tutkulu aşk ve tutkulu anlaşmazlık arasında gidip gelirler!

Koç burcu erkeği Yengeç burcu kadını uyumu

Koç ve Yengeç bir ilişkide bir araya geldiklerinde, birbirini çeken zıtların durumu ortaya çıkar. Yengeç hassas ve duygusal iken Koç sıcak ve atıldır. Koç erkeği kesinlikle duygusal olabilir fakat onların duygusallıkları farklıdır. Koçun ateş enerjisi Yengeç burcunu tamamen alt edebilecek güçte olabilir. Fakat Yengecin su enerjisi Koçun ateşini de tamamen söndürebilir.

Koç burcu erkeği Yay burcu kadını uyumu

Her ikisi de ateş olan burçlardan Koç ve Yay bir araya geldiğinde oldukça uyumlu ilişki yaşayabilirler. Benzer enerjileri ve ilgi alanları olan bu iki burç tam anlamıyla aynı dünyaların insanlarıdır. Her ikisi de kaşif ve öncüdür. Bu ilişki hızlı, ateşli ve heyecan verici olacaktır aynı zamanda her iki taraf da her zaman yeni bir maceraya hazır durumda.

Koç burcu erkeği Terazi burcu kadını uyumu

Koç ve Terazi, Zodyak çemberinde birbirlerinin tam karşısındadır. Aralarında tam anlamıyla 180 derece var olan bu burçlardan her biri diğerinde olmayan niteliklere sahiptir. Koç benliğin, Terazi ise ortaklığın ve dengenin işaretidir. Koç dürtüsel, heyecanlı ve yeni ve heyecan verici bir şeye doğrudan atlamaya hazırdır.

Koç burcu erkeği Oğlak burcu kadını uyumu

Koç burcu erkeği ve Oğlak burcu kadını bir araya geldiklerinde, karşılıklı enerjilerini korumak için çok çalışmaları gerekir. Hayata yaklaşımları neredeyse birbirine zıt görünebilir. Koç burcu erkeği, eylemin nereye yönlendirildiğini veya neye ulaşacağını düşünmeye zahmet etmeden hareket eder.

Koç burcu erkeği Kova burcu kadını uyumu

Kovanın vizyonu Koçun ise eylemci yaklaşımı Koç-Kova ikilisini oldukça yaratıcı bir çift yapar. İlişkileri statik olmaktan çok uzaktır; rekabetçi olabilirler ama bu ikisiyle hayat asla sıkıcı değildir! Ayrıca ateş-hava etkileşimiyle muhteşem iletişim kurma eğilimindedirler.

Koç burcu erkeği Koç burcu kadını uyumu

İki koçun kombinasyonu havai fişek gösterisi gibidir. Çok fazla ateş! Her ikisi de aynı dünyaların insanı fakat her zaman rekabet halindedir. Eğer beraber bir aşk maçı yaparlarsa bunda sorun yok, fakat rekabetçi ruhları onları birbirilerini karşılarına alarak ego yarışına girmeye götürürse işte o zaman o evde gürültü çıkar.

Koç burcu erkeği İkizler burcu kadını uyumu

Koç burcu erkeği ve İkizler burcu kadını bir araya geldiklerinde, hem fiziksel hem de entelektüel düzeyde bağlantı kurarlar. Bu iki burç, aktiviteyi sever ve her ikisinin de yaşam hızı oldukça fazladır. Bu yüzden ilişkilerinde herhangi bir hız sorunu yaşamazlar. Biri “hadi” dediğinde diğeri yerinden kalkıp yola koyulmaya her zaman hazırdır.

Koç burcu erkeği genel özellikleri

Koç burcu ile bilinen en klişe gerçek onun “lider burç” olmasıdır. Her zaman bir numara, ilk keşfeder, tam anlamıyla bir “fatih” ve daima zirvede. İşte, Koç burcu erkeğinin yaşamdan arzu ettikleri. Bu yüzden, bir Koç burcunu tanımak istiyorsanız öncelikle onun bu “birinci olma” tutkusunu anlamalısınız. Ne de olsa o Zodyaktaki birinci!

Koç burcu erkeği Boğa burcu kadını uyumu

Koç ve Boğa Zodyakta komşu burçlardır fakat hayatı farklı hızlarda yaşarlar. Koç, ani değişimlerin çocuğuyken bir Boğa kadınının en nefret ettiği şey ani değişimlerdir. Eğer bir Boğa kadını bir şeyle mutluysa ona sımsıkı bağlı kalır ve değiştirmek istemez. Koç erkeği bunun tam tersine elde ettiği her şeyi bir oyuncak gibi görür ve bir süre oynadıktan sonra sıkılıp atar ve başka bir oyuncağın peşinden koşar.

Koç burcu erkeği Başak burcu kadını uyumu

Koç ve Başak ilginç ve oldukça birbirinden farklı bir çifttir, ancak bu bireysel farklılıklara birlikte yaşamayı öğrenirlerse üstesinden gelebilirler. Her ikisi de farklı olan bu burçlardan biri başlatır (Koç) diğer destekler (Başak). Atılgan Koç burcu erkeği karşısında eski moda kur yapmayı seven Başak burcu kadınını gördüğünde biraz sersemleyebilir.

Koç burcu erkeği Balık burcu kadını uyumu

Biri 0° ile Zodyak çemberini açan Koç, diğeri 29° ile çemberi kapatan Balık her ne kadar birbirlerine komşu yan yana duran burçlar gibi görünseler bireysel farklılıkları çok fazla olan burçlar olmaları nedeniyle hayata bakış açıları da farklıdır.

Koç burcu erkeği Akrep burcu kadını uyumu

Koç burcu erkeği ve Akrep burcu kadını. Bu iki Marslı her ne kadar zıt elementlere mensup olsalar da arzu ederlerse birbirlerini anlayabilir ve uyumlu bir ilişki yaşayabilirler. Sonuçta bir Koç erkeği de Akrep kadını da aynı gezegenden geliyor.

Aslan burcu erkeği iş hayatı

Aslan burcu erkekleri iş hayatında yönetici pozisyonlarına uygundurlar. Hatta bir çoğu düşük kademe işlerden tez zamanda yüksek mevkilere gelirler. Onların içindeki bu yönetici ruhu patronları tarafından keşfedilir ve genellikle bir pozisyonun başına getirilirler. Fakat, aslan burcunun mükemmeliyetçi olmak gibi bir sorunu vardır.

Aslan burcu erkeği

Aslan burcu erkeği sıcak, romantik ve çekicidir. Zodyakta güneşin etkisi altında kalan tek burç olmasından dolayı insanları mıknatıs gibi çekerek çevresine toplamak konusunda eşsizdir. Onun bu çekiciliği aslında güneşin çekim kuvvetinden kaynaklanmaktadır. Güneşin çekici gücü ile hem karşı cinsi kendine çeker hem de çevresindekileri hizaya getirmek konusunda oldukça başarılıdır.

Aslan burcu erkeği aşk hayatı

Zokyaktaki “zor çocuk” ünvanlı aslan burcu erkeğiyle ilişki yaşamak isteyen kadınlar öncelikle ona bu zor çocuk ünvanının neden verildiğini anlamalıdır. Aslan burcu erkeği astrolojik değerinin güneş olmasından dolayı benmerkezci ve kendini başkasına uyduramayan bir yapıya sahiptir. Nasıl ki güneş merkezde durup tüm gezegenler onun çevresinde dönerse aslan burcu erkeği de her şeyin kendi çizdiği yörünge ya da kendi planı dahilinde hareket etmesini ister.

Aslan burcu erkeği genel özellikleri

Zodyak inanışına göre koç burcu lider burçtur. Fakat, zodyakta gizli patron daima aslandır. Koçun gezegeni olan mars, aslanın gezegeni olan güneşin etrafında dönen gezegenlerden sadece biridir. Dolayısıyla, koç her ne kadar lider burç olarak görülse de daima aslan tarafından yönetilmeye mahkumdur. Bunu başka bir şekilde açıklayacak olursak, koç önde giden burç aslan ise en tepede oturan ve koç dahil zodyaktaki tüm burçları yöneten gizli patrondur. Eninde sonunda her şey aslanın dediği gibi olur.

Aslan burcu erkeği diğer burçlarla uyumu

Zodyaktaki “en zor burç” ünvanlı aslan burcu erkeği en iyi uyumu kendisi gibi ateş grubundan aslan, koç ve yay burcu ile yaşar. Bunun dışında hava grubundan ikizler, kova ve terazi ile de uyumu olabilir. Fakat aslan erkeği su grubu burçları olan akrep, balık ve yengeçle uyuşabilmek için çok çaba göstermelidir. Bunun sebebi suyun ateşi nötrleştirici bir element olmasıdır.

Aslan burcu erkeği nasıldır?

Aslan burcu erkekleri oldukça göz kamaştırıcı ve dikkat çekicidir. Aslana bu özelliği veren elbette onun gezegeni, gökyüzündeki en parlak cisim olan güneştir. Aslan kişiliğini güneşin parlaklığından ve güçlü enerjisinden alır. Tıpkı içinde bulunduğumuz güneş sisteminde her şeyin güneşin ekseninde dönmesi ve çekim gücü ...

Aslan burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Aslan burcu erkekleri oldukça çekici, enerjik ve göz kamaştırıcıdır. Yönetici gezegeni güneş gökyüzündeki en parlak cisim olarak ona bu özellikleri hediye etmiştir. Aslan da tıpkı yönetici astrolojik değeri güneş gibi parlamayı, dikkat çekmeyi ve enerji saçmayı sever. Peki Aslan burcu erkekleri nasıl kadınlardan hoşlanır?

Aslan burcu erkeği nasıl bir eş olur?

Aslan burcu zodyakta güneş tarafından yönetilen tek burçtur. Bu yüzden kişilik itibariyle kontrolcü ve benmerkezcidir. Aslan burcu erkeği harika bir eş olabilir fakat onunla evlenmek isteyen kadın oyunu onun kurallarına göre oynamayı bilmelidir. Aslanın bu kontrolcü ve benmerkezci yapısı aslında yönetici gezegeni güneşe benzer.

Aslan burcu erkeği hangi burçlarla anlaşır?

Yönetici gezegeni güneş olan Aslan burcu erkeği aslında her burcu kendine çekme ve yönetme yeteneğine sahiptir. Bir başka deyişle, aslanın yönetemeyeceği ve anlaşamayacağı burç yoktur. Şöyle düşünün, güneşe bakın, onun enerjisini ve çekim gücünü hissedin. İşte aslan burcu erkeğinde de ruhsal boyutta bunun aynısı vardır.

Aslan burcu erkeği nasıl etkilenir?

Aslan burcu erkeği zodyaktaki en çekici erkektir. Bunun sebebi yönetici yıldızının gökyüzündeki en parlak cisim olan güneş olmasıdır. Yönetici astrolojik değeri güneş ona parlamayı, dikkat çekmeyi ve çekiciliği hediye eder. Peki, tüm bu göz kamaştırıcı özelliklere sahip olan Aslan burcu erkeği nasıl etkilenir?

Aslan burcu erkeği nelerden hoşlanır?

Aslan burcu güneşten aldığı enerjiden dolayı zodyaktaki en göz kamaştırıcı ve en dikkat çekici burçtur. Bu yüzden onun en sevdiği şey hatta ruhunun gıdası tüm dikkatleri üzerinde toplamak, tıpkı yıldızı güneş gibi en tepede parlamaktır.

Aslan burcu erkeği nelerden nefret eder?

Aslan burcu güneş tarafından yönetilir. Onu daha iyi anlamak, nelerden hoşlandığını ya da nefret edebileceğini kavrayabilmek için öncelikle güneşin karakteristik özelliklerine bakmalıyız. Güneş, içinde bulunduğumuz güneş sisteminin merkezinde yer alan yıldızdır ve her şey onun ekseninde döner.

Aslan burcu erkeğiyle ilişki

Aslan burcu erkekleri tüm burçlar içinde en sıcak ve en sevecenleridir. Son derece cömerttirler ve sevdiklerine genellikle sebepsiz yere her türlü hediyeyi vermeyi severler. Aslan genellikle mutlu ve iyimserdir ve başkalarını da mutlu etmeyi sever.

Aslan burcu erkeği evlilik hayatı